TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội "

Việc sử dụng các chủng vi khuẩn lactic trong đời sống ngày càng phổ biến. Trong nghiên cứu này, đã phân lập được một lượng lớn các chủng vi khuẩn lactic từ các mẫu lên men chua ứng dụng từ quá trình lên men lactic. Trong số này, 3 chủng vi khuẩn lactic L0, L1, Dr1 được lựa chọn để nghiên cứu sâu với các tiêu chuẩn bao gồm sinh axit lactic lớn (trên 2000T), phổ kháng khuẩn rộng, hoạt tính proteaza cao, đồng thời sinh trưởng tốt trên môi trường cải biến để có thể lên men với dung. | Tạp chí Khoa học ĐHQGHN Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 24 2008 221-226 Đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn lactic phân lập trên địa bàn thành phố Hà Nội Mai Đàm Linh1 Đỗ Minh Phương1 Phạm Thị Tuyết1 Kiều Hữu Ảnh1 Nguyễn Thị Giang2 Khoa Sinh học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ĐHQGHN 334 Nguyễn Trãi Hà Nội Việt Nam 2Phòng Vi sinh Viện Dinh Dưỡng 1 Yersin Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 02 tháng 4 năm 2007 Tóm tắt. Việc sử dụng các chủng vi khuẩn lactic trong đời sống ngày càng phổ biến. Trong nghiên cứu này đã phân lập được một lượng lớn các chủng vi khuẩn lactic từ các mẫu lên men chua ứng dụng từ quá trình lên men lactic. Trong số này 3 chủng vi khuẩn lactic L0 L1 Dr1 được lựa chọn để nghiên cứu sâu với các tiêu chuẩn bao gồm sinh axit lactic lớn trên 2000T phổ kháng khuẩn rộng hoạt tính proteaza cao đồng thời sinh trưởng tốt trên môi trường cải biến để có thể lên men với dung tích lớn tiết kiệm chi phí sản xuất so với môi trường đặc hiệu. Từ khóa probiotic vi khuẩn lactic. lên men lactic. 1. Đặt vấn đề Việc sử dụng các chủng vi khuẩn lactic trong phòng ngừa và điều trị bệnh cũng như phục hồi và duy trì sức khoẻ ngày càng phổ biến. Ngày nay chúng còn được sử dụng trong điều trị làm điều chỉnh miễn dịch giảm cholesterol ngăn ngừa ung thư 1 . Các sản phẩm probiotic có nguồn gốc từ vi khuẩn lactic xuất hiện nhiều trong cả lĩnh vực thực phẩm bổ dưỡng 2 . Lactobacillus là nhóm vi khuẩn lactic được sử dụng nhiều nhất trong lĩnh vực probiotic 3 . Hoạt động của Lactobacillus rất hiệu quả trong việc tạo khả năng bám dính vào tế bào loại trừ hoặc làm giảm sự lan truyền bệnh tính bền vững và khả năng nhân lên 4 5 . Tác giả liên hệ. ĐT 84-4-8588856. E-mail linhmd@ Ở Việt Nam việc nghiên cứu và sử dụng các sản phẩm probiotic có nguồn gốc từ vi khuẩn lactic còn rất hạn chế. Nghiên cứu này nhằm tìm ra các chủng vi khuẩn lactic có khả năng ứng dụng để tạo ra các sản phẩm probiotic cho thị trường Việt Nam. 2. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu . Vi sinh vật Các .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
53    39    0    29-11-2021
45    39    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.