TAILIEUCHUNG - Bài giảng điện tử môn sinh học: Đặc điểm của tôm sông

Tham khảo tài liệu 'bài giảng điện tử môn sinh học: đặc điểm của tôm sông', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Chào mừng các em học sinh và quý thầy cô giáo về dự giời giảng Chào mừng ngày 20 - 11 phòng giáo dục và đào tạo Sơn động Trường thị trấn An Châu GV: VI VĂN BIấN MễN SINH HỌC 7 KIỂM TRA BÀI CŨ HS1: Hãy chọn cụm từ thích hợp đền vào chỗ trống cho phù hợp vơí nội dung sau : Trai , ốc sên , sò , ốc vặn , ngao .v và lối sống rất . cơ thể đều có . là thân mềm không .4. có vỏ đá vôi .5. HS2:Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: 1 Thân mềm có những nguồn lợi gì ? a. Làm sạch môi trường nước b. Khai thác lấy thịt c. Dùng làm đồ trang trí , trang sức d. cả a,b và c 2. Những thân mềm nào sau đây gây hại cho cây trồng và cho đời sống con người . a. ốc sên , ốc bươu vàng b. ốc tai , ốc mút , ốc ao c. Hà sông hà biển d. Cả a, b, c đều đúng . Thứ 2; ngày 08 tháng 11 năm 2010 MT sống khác nhau đặc điểm phân đốt và có khoang áo phát triển Chương 5 : ngành chân khớp lớp giáp xác Tiết 23: tôm sông I. Cấu tạo ngoài và di chuyển: 1. Vỏ cơ thể : (?) Quan sát mẫu vật và tranh vẽ: Hãy cho biết cơ thể tôm gồm mấy phần ? là những phần nào? Phần đầu-ngực Phần bụng (?) Bóc một khoanh vỏ nhận xét độ cứng ? (?) Khi tôm sống và chết màu sắc vỏ khác nhau như thế nào? + Cấu tạo bằng kitin ngấm canxi -> cứng che chở và làm chỗ bám cho hệ cơ + Có chứa sắc tố -> màu sắc của tôm biến đổi theo màu sắc môi trường Qua đó em có nhận xét gì về vỏ cơ thể tôm? Thứ 2; ngày 08 tháng 11 năm 2010 - Cơ thể gồm 2 phần : Đầu - ngực và bụng Chương 5 : ngành chân khớp lớp giáp xác Tiết 23: tôm sông I. Cấu tạọ ngoài và di chuyển: 1. Vỏ cơ thể : 2. Các phần phụ của tôm và chức năng: (?) Quan sát mẫu và tranh vẽ hoàn thành bảng /75 STT Chức năng Tên các phần phụ Vị trí của các phần phụ Phần đầu- ngực Phần bụng 1 Định hướng, phát hiện mồi 2 Giữ và xử lí mồi 3 Bắt mồi và bò 4 Bơi, thăng bằng ,ôm trứng 5 Lái và giúp tôm nhảy Mắt , râu x Tấm lái X X Chân bụng X Chân ngực X Chân

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.