TAILIEUCHUNG - Dynamic English Book 3

Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài 101. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là " DO you have a favorite Musician?" " Có nhạc sĩ nào bạn ưa chuộng nhất không? Bài hôm nay cũng ôn lại điều thích hay không thích ( likes and dislikes). | Dụnomic English ANH NGỮSINH ĐỘNG Phương pháp đơn giản dể hiểu Book and Audio BOOK 3 n ews J co m FREE http - Download phần mềm tài liệu học ngoại ngữ miễn phí Anh Pháp Đức Nga Trung Hàn Nhật Ý . Nha . Anh Ngữ sinh động bài 101. 16-February-2005 Bấm vào đây để nghe Nghe trực tiếp trên mạng Bẩm vào đây để nghe Bấm vào đây để tải xuống Đây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 101. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là Do You Have a Favorite Musician Có nhạc sĩ nào bạn ưa chuộng nhất không Bài hôm nay cũng ôn lại điều mình thích hay không thích likes and dislikes . Jazz nhạc jazz. A jazz musician nhạc sĩ chơi nhạc jazz. A CD đĩa thu gọn. viết tắt từ chữ Compact Disk . Saxophone kèn đồng sắc xô có khi viết tắt là Sax. Saxophonist người thổi kèn đồng sắc xô. Club câu lạc bộ phòng nhạc dancing club phòng nhảy hộp đêm. Cut 1 Opening NDE MUSIC lead in and then dips for voice over Max voice over Hi I m Max. Kathy voice over Hello. My name is Kathy. Max and Kathy voice over Welcome to New Dynamic English MUSIC up and then fade Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Larry Today s unit is Do You Have A Favorite Musician This lesson reviews likes and dislikes. MUSIC Kathy Hi Max. Max Hi Kathy. Nice to see you. Who s our guest today Kathy Today s guest is Sandy Steele. Max He s a college student isn t he Kathy That s right. He s studying science at American University. http - Download Các bài test Tiếng Anh miễn phí http - Download phần mềm tài liệu học ngoại ngữ miễn phí Anh Pháp Đức Nga Trung Hàn Nhật Ý . Nha . Max Are we going to talk about his school work Kathy No we re going to talk about what he likes to do when he s not studying. Max You mean in his free time Kathy That s right. MUSIC Vietnmamese Explanation Trong phần tới Kathy hỏi Sandy Steele một sinh viên trường American Univesity xem .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
116    22    0
23    24    0
135    14    0