TAILIEUCHUNG - CHUYÊN ĐỀ 6: Các bài toán hình học phẳng có nội dung chứng minh, tính toán.

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề 6: các bài toán hình học phẳng có nội dung chứng minh, tính toán.', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | CHUYÊN ĐỀ 6 Các bài toán hình học phẳng có nội dung chứng minh tính toán. Bài 1 Cho tam giác OAB cân đỉnh O và đường tròn tâm O có bán kính R thay đổi R OA .Từ A và B vẽ hai tiếp tuyến AC và BD với đường tròn .Hai tiếp tuyến này không đối xứng với nhau qua trục đối xứng của tam giác và chúng cắt nhau ở M. a Chứng minh rằng bốn điểm O A M B cùng thuộc đường tập hợp các điểm M. b Trên tia đối của tia MA lấy MP tập hợp các điểm P. c CMR OA2 - OM2 . Giải a Gọi I T lần lượt là các điểm tiếp xúc của tiếp tuyến kẻ từ A và B. Dễ thấy A OIA A OTB cạnh huyền-cạnh góc vuông . Do đó z IAO z ra tứ giác OAMB nội tiếp được. b Có z APB 1. z AMB 1 . 1800- z AOB const. Vậy có thể chứng minh được rằng quĩ tích các điểm P là cung chứa góc nhìn AB một góc không đổi là 1 . 1800- z AOB . c Xét vị trí của M mà OM OA trường hợp ngược lại hoàn toàn tương tự . Ta có OA2 - OM2 OM2 -OA2 MI2 - IA2 MI-IA . MI IA AM. MT TB đpcm . Bài 2 Cho điểm P nằm ngòai đường tròn O Một cát tuyến qua P cắt O ở A và tiếp tuyến kẻ từ A và B cắt nhau ở M. Dựng MH vuông góc với OP. a CMR 5 điểm O A B M H nằm trên 1 đường tròn. b CMR H cố định khi cát tuyến PAB quay quanh P. Từ đó suy ra tập hợp điểm M. c Gọi I là trung điểm của AB và N là giao điểm của PA với và IA2. Giải a Nhận thấy 5 điểm O A B M H nằm trên đường tròn đường kính OM đpcm . b Phương tích của điểm P đối với đường tròn đường kính OM là const 1 . Suy ra H cố định nằm trên đoạn PO. Từ đó dễ dàng suy ra được rằng quĩ tích điểm M là đường thẳng d qua H vuông góc với PO trừ đi đoạn TV với T V là giao điểm của d với O . c Phương tích của điểm P đối với đường tròn đường kính ON là 2 Từ 2 và 1 suy ra đpcm . Lại có NI NP .IN IN2 3 Phương tích của điểm N đối với đường tròn đường kính PM là Phương tích của điểm N đối với đường tròn đường kínhOM là Suy ra 4 Từ 3 và 4 suy ra IN2 Ta sẽ chứng minh IN2 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.