TAILIEUCHUNG - Giáo án lớp 5 môn Địa Lý: ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN

tiêu: Học xong bài này, HS : - Biết dựa vào bản đồ (lược đồ) để nêu được 1 số đặc điểm chính của địa hình, khoáng sản nước ta. - Kể tên và chỉ được vị trí 1 số dãy núi , đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ(lược đồ). - Kể được tên 1 số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than , sắt,. dùng dạy học: -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. đồ khoáng sản Việt Nam. hoạt động. | ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN I. Mục tiêu Học xong bài này HS - Biết dựa vào bản đồ lược đồ để nêu được 1 số đặc điểm chính của địa hình khoáng sản nước ta. - Kể tên và chỉ được vị trí 1 số dãy núi đồng bằng lớn của nước ta trên bản đồ lược đồ . - Kể được tên 1 số loại khoáng sản ở nước ta và chỉ trên bản đồ vị trí các mỏ than sắt . II. Đồ dùng dạy học -Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam. đồ khoáng sản Việt Nam. III. Các hoạt động dạy học TG Nội dung hoạt động dạy học tương ứng Phương pháp hình thức tổ chức dạy học tương ứng Đồ dùng 4 cũ Phương pháp kiểm tra 34 -Chỉ vị trí của nước ta trên quả địa cầu - Phần đất liền của nước ta giáp với những nước nào Diện tích lãnh thổ là bao nhiêu - Chỉ và nêu tên 1 số đảo và quần đảo của nước ta mới Giới thiệu bài Hoạt động 1 Địa hình Chỉ vùng đồi núi và đồng bằng trên lược đồ So sánh diện tích vùng đồi núi với vùng đồng bằng của đánh giá - 3 hs lên bảng. - GV và HS nhận xét cho điểm - GV nêu mục tiêu và ghi tên bài lên bảng . Phương pháp thảo luận quan sát. - HS đọc mục 1 và quan sát hình 1 trong SGK trả Quả địa cầu Bản đồ Phấn màu nước ta lời câu hỏi. Bản đồ Kể tên và chỉ trên lược đồ - HS nối tiếp nhau trình địa lí vị trí các dãy núi chính ở bày kết quả và lên bảng tự nước ta trong đó những chỉ trên bản đồ địa lí Việt nhiên đãy núi nào có hướng tây Nam những dãy núi và Việt bắc- đông nam Những dãy đồng bằng lớn của nước Nam núi nào có hình cánh cung ta . Kể tên và chỉ ttrên lược đồ - GV giúp HS hoàn thiện các đồng bằng lớn ở nước nội dung bài sau đó chốt ta lại. Nêu 1 số đặc điểm chính của địa hình nước ta GV kết luận trên phần đất 3 liền của nước ta 4 diện tích. Hoạt động 2 Khoáng sản Hãy đọc tên lược đồ .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    64    0    29-09-2022
427    3    1    29-09-2022
3    3    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.