TAILIEUCHUNG - Vai trò của vốn và nhu cầu cần thiết của vốn với các doanh nghiệp

Tham khảo luận văn - đề án 'vai trò của vốn và nhu cầu cần thiết của vốn với các doanh nghiệp', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Lời mở đầu Kinh doanh thương mại là nhịp cầu nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng lợi nhuận và việc sử dụng nguồn vốn là khâu quan trọng nhất và cũng là khâu đầu tiên của quá trình kinh doanh qua đó việc sử dụng vốn mới thực hiện được khâu sản xuất doanh nghiệp tự khẳng định được vị trí của mình trong cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Sử dụng nguồn vốn có hiệu quả thì sẽ trở thành nguồn động lực thúc đẩy kinh doanh phát triển cải thiện kỹ thuật cải tiến công tác tối đa hoá lợi nhuận. Để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu quả các doanh nghiệp phải tìm ra những biện pháp quản lý điều hành và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý nhất. Qua thời gian kiến tập tại Công ty Công nghệ phẩm Đà Nang kết hợp kếin thức đã học ở trường nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán sử dụng nguồn vốn cùng với sự mong muốn học hỏi của bản thân cũng như mong mỏi được góp ý kiến của mình tìm ra biện pháp nhằm nâng cao quá trình kinh doanh sử dụng vốn để cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin về việc nhu cầu sử dụng vốn cố định cho nhà quản lý xem xét ra quyết định kinh doanh. Vì vậy em quyết định chọn đề tài Phân tích nhu cầu sử dụng vốn cố định tại Công ty Công nghệ phẩm Đà Nang Vì thời gian kiến tập có hạn nhận thức còn mang tính lý thuyết sự hiểu biết cho sự hoàn thiện trước thực tế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong thầy cô giáo các cô chú anh chị phòng kế toán Công ty góp ý phê bình để chuyên đề hoàn thiện hơn. CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG VCĐ TRONG DOANH NGHIỆP I . Ý NGHĨA VÀ NHIỆM VỤ CỦA PHĐN TÍCH NHU CẦU SỬ DỤNG VCĐ . Ý nghĩa - Quyết định tớI năng lực sản xuất - sử dụng vcđ thường gắn liền vớI hoạt động đầu tư dăi hạn - thu hồI vốn chậm - dể gặp rủI ro Nhiệm vụ - tăng năng lực sản xuất - thu hồI vốn nhanh II . Phđn tích tình hình sử dụng VCĐ . TSCĐ của doanh nghiệp VCĐ của doang nghiệp a. TSCĐ của doanh nghiệp lă những tư liệu lao động chủ yếu mă đặc điểm của chúng lă tham gia văo nhiều chu khỳ sản xuất kinh .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.