TAILIEUCHUNG - DIỄN ĐÀN HỢP TÁC Á – ÂU ASEM

Châu Á và châu Âu là hai trong ba trung tâm chính về chính trị-kinh tế của thế giới hiện nay nếu biết kết hợp với nhau và phát huy tiềm lực sẵn có sẽ là động lực to lớn cho phát triển thịnh vượng và ổn định trong khu vực và trên thế giới | DIỄN ĐÀN HỢP TÁC Á – ÂU ASEM Asia-Europe Meeting I. Bối cảnh ra đời của ASEM Châu Âu thấy rõ vai trò quan trọng của Đông Á Châu Á đang phát triển cao cần vốn, công nghệ, kinh nghiệm của Châu Âu Theo sáng kiến của Xin-ga-po,Tiến trình hợp tác Á-Âu (Asia-Europe Meeting, viết tắt là ASEM) được chính thức thành lập tại Hội nghị Cấp cao Á-Âu lần thứ nhất tại Băng-cốc (3/1996). II. Tổng quan về ASEM 1. Thành viên và tiềm năng hợp tác . Thành viên ASEM có 26 thành viên sáng lập 15 nước thành viên EU 7 nước thành viên ASEAN 3 nước Đông Bắc Á Uỷ ban Châu Âu EC Hiện nay có 39 thành viên năng hợp tác Các nước thành viên ASEM có tiềm năng hợp tác hết sức to lớn, trong nhiều lĩnh vực: - Về thương mại, Châu Á và châu Âu đều là những thị trường xuất khẩu lớn của nhau, thậm chí châu Á trở thành thị trường xuất khẩu của EU lớn hơn thị trường Mỹ. Ví dụ, năm 1994 xuất khẩu của châu Âu sang châu Á tăng lên đến 18% lớn hơn tổng giá trị xuất khẩu trung bình của EU (chỉ có 10,7%), giá trị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN