TAILIEUCHUNG - APEC 2006

Tham khảo tài liệu apec 2006, kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | APEC 2006 LOGO BIỂU TRƯNG Ý NGHĨA CỦA LOGO Biểu tượng với ba màu chủ đạo là vàng, đỏ và xanh, được thiết kế cách điệu hình chiếc nón lá, vừa tạo dáng khối tam giác vững chắc, vươn lên, vừa là chữ A (APEC). "Chiếc nón lá truyền thống thể hiện đất nước và con người VN luôn thân thiện và mến khách. Bao quanh là hình êlip-quả địa cầu, thể hiện sự chuyển động hiệu quả, đồng bộ của tổ chức APEC với thế giới. Tất cả tổng thể kết hợp với chữ APEC VIET NAM 2006 cho ta định hướng tổ chức APEC luôn phát triển và ổn định, đi lên bằng tất cả khả năng và điều kiện của mỗi thành viên. SLOGAN APEC 2006 Towards a Dynamic Community for Sustainable Development and Prosperity Hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng" THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM Hội nghị cấp cao APEC 2006 tại VN diễn ra ở đâu, vào thời gian nào? a. Tháng 11, tại thủ đô Hà Nội b. Tháng 11, tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh c. Tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh NỘI DUNG APEC 2006 Với chủ đề "Hướng tới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN