TAILIEUCHUNG - Một số biện pháp hạn chế tôm chết trong quá trình thả nuôi

Nguồn: Nuôi tôm sú thành công phải đạt được các yêu cầu: tỷ lệ sống và năng suất cao, sản xuất ổn định, không tổn hại đến môi trường xung quanh. Để nuôi tôm đạt hiệu quả, hạn chế dịch bệnh, người nuôi cần thực hiện đúng lịch thời vụ của địa phương khuyến cáo, nguồn giống thả nuôi đảm bảo chất lượng, sạch bệnh, đồng thời thực hiện tốt các khâu cần thiết về quản lý môi trường ao nuôi từ khi thả giống đến khi thu hoạch. | Một số biện pháp hạn chế tôm chết trong quá trình thả nuôi Nguồn Nuôi tôm sú thành công phải đạt được các yêu cầu tỷ lệ sống và năng suất cao sản xuất ổn định không tổn hại đến môi trường xung quanh. Để nuôi tôm đạt hiệu quả hạn chế dịch bệnh người nuôi cần thực hiện đúng lịch thời vụ của địa phương khuyến cáo nguồn giống thả nuôi đảm bảo chất lượng sạch bệnh đồng thời thực hiện tốt các khâu cần thiết về quản lý môi trường ao nuôi từ khi thả giống đến khi thu hoạch cụ thể là 1. Dọn tẩy ao Phơi khô bón vôi cày đáy ao sử dụng hydrogen peroxit H2O2 và một số chế phẩm vi sinh để phân giải các hợp chất hữu cơ. Song hiệu quả nhất là phơi khô một phần đáy ao để sinh vật tự nhiên hoạt động và quá trình ôxy hoá xảy ra bằng cách giữ nước trong ao 30 - 40 cm sử dụng H2O2 với lượng 8 - 10 ml m3 để loại bỏ hữu cơ sử dụng chế phẩm vi sinh phân huỷ các chất hữu cơ 3 - 4 ngày. Sau đó tháo cạn nước sử dụng 1 lít enzym hoà với nước rồi phun đều trên mặt ao sau 24 giờ sẽ phân huỷ hết chất hữu cơ. Tiếp đến kiểm tra pH đáy ao và bón vôi với lượng theo bảng dưới đây pH Chuẩn bị cải tạo ao Đáy ao nhiều bùn hay sét kg ha Đáy ao cát pha bùn kg ha Đáy ao cát kg ha 6 5 Không bón Không bón Không bón 6 1 - 6 5 Không bón 5 6 - 6 0 500 5 1 - 5 5 4 6 - 5 0 4 0 - 4 5 2. Chuẩn bị nước Nước cấp cho ao nuôi phải lọc qua lưới mịn 9 5 lỗ cm hay 89 lỗ m2 . Lấy nước vào ao ở mức 1 2 m sau 3 ngày mới diệt khuẩn. Khi lấy nước vào ao nuôi cần chú ý sử dụng loại hoá chất để khử trùng nước. Có rất nhiều loại hoá chất khử trùng nhưng phổ biến và hiệu quả nhất là chlorin loại calcium hypochlorit Ca OCl2 65 -70 với lượng 25 - 30 g m3 hiệu quả diệt khuẩn tỷ lệ nghịch với pH của ao pH thấp đạt hiệu quả cao hơn so với pH cao . Hoà tan chlorin trong nước rồi rải đều khắp ao tháo cống đáy và cống thu hoạch nước có chứa chlorin chảy qua 2 phút rồi đắp lại. Sau 24 giờ loại bỏ chlorin tự do dư thừa trong ao bằng thiosulfat

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN