TAILIEUCHUNG - Tổng quan về chỉ số cơ hội số (DOI – Digital Opportunity Index)

Tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin (WSIS - World Summit on the Information Sociatety, được tổ chức tại Geneva, Thuỵ sĩ từ 10-12 tháng 12 năm 2003) đưa ra yêu cầu đánh giá quốc tế thông qua các chỉ số thống kê có thể so sánh được để nhằm theo dõi quá trình triển khai các mục đích và mục tiêu của kế hoạch hành động do Hội nghị đề ra. | Tổng quan về chỉ số cơ hội số DOI - Digital Opportunity Index Nguồn Tại Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Xã hội thông tin WSIS - World Summit on the Information Sociatety được tổ chức tại Geneva Thuỵ sĩ từ 1012 tháng 12 năm 2003 đưa ra yêu cầu đánh giá quốc tế thông qua các chỉ số thống kê có thể so sánh được để nhằm theo dõi quá trình triển khai các mục đích và mục tiêu của kế hoạch hành động do Hội nghị đề ra. Để thực hiện nhiệm vụ này WSIS đề nghị 1. Xây dựng bộ chỉ số cơ hội số tổng hợp DOI - Digital Opportunity Index 2. Tất cả các nước cung cấp số liệu thống kê về xã hội thông tin 3. Thiết lập các hệ thống chỉ số thống nhất để có thể so sánh được với nhau trên phạm vi toàn cầu. Liên quan tới điểm cuối cùng nêu trên một Liên minh xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá sự phát triển ICT Information - Communications technology bao gồm các tổ chức quốc tế và các cơ quan thống kê quốc gia đã bắt đầu công việc xây dựng chi tiết tập hợp các chỉ số có thể so sánh được để đo lường sự phát triển xã hội thông tin. Bước đầu họ đã xác lập được danh sách các chỉ số công nghệ thông tin truyền thông ICT cơ bản trong các lĩnh vực hạ tầng truy nhập cá nhân và hộ gia đình sử dụng trong sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ICT xem phụ lục . Báo cáo này trình bày cách thức ghép các chỉ số cơ bản với nhau để tạo ra bộ chỉ số cơ hội số tổng hợp DOI theo đó DOI được đề xuất ở đây sử dụng phương pháp mới. Phần lớn các chỉ số ICT chỉ số E - Electronic đều dựa trên một tập hợp các chỉ số được xác định do người tạo nên các chỉ số đó trong khi DOI được tạo thành từ một tập các chỉ số đã được thống nhất và công nhận trên phạm vi quốc tế. DOI ban đầu sử dụng các chỉ số chính về hạ tầng hiện đang được sử dụng rộng rãi ở các nước. Như vậy sẽ có thể quản lý được các nghiên cứu và có thể kết hợp được những đặc thù đa dạng của các nước vì các bộ chỉ số khác nói chung thường bị giới hạn trong phạm vi của từng quốc gia tại thời điểm đó. Trong giai đoạn này thi DOI có thể được định nghĩa là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    13    0