TAILIEUCHUNG - Tiếng vọng và nâng cao chất lượng dịch vụ không dây

Điện thoại không dây đang phát triển rất nhanh, được xem như là một phương tiện truyền thông chủ yếu, tác động mạnh đến phương thức liên lạc của con người hàng ngày trong cuộc sống cũng như trong thương mại. | Tiêng vọng và nâng cao chât lượng dịch vụ không dây Nguồn Mở đầu Điện thoại không dây đang phát triển rất nhanh được xem như là một phương tiện truyền thông chủ yếu tác động mạnh đến phương thức liên lạc của con người hàng ngày trong cuộc sống cũng như trong thương mại. Trong khi các cơ sở hạ tầng mạng đang được bổ sung hoàn chỉnh và sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ không dây tăng lên nhưng khách hàng thường phàn nàn với nhà cung cấp về dịch vụ về chất lượng điện thoại thấp do hay phải nghe chính tiếng nói của mình trước khi nghe được tiếng nói người bị gọi. Một công nghệ chính tạo ra chất lượng thoại của mạng không dây tương đương với dịch vụ điện thoại có dây là triệt tiếng vọng. Khách hàng thường coi chất lượng điện thoại là tiêu chí để đánh giá chất lượng toàn bộ mạng. Cần phải xem điều này là chìa khoá để duy trì các khách hàng trung thành. Vì thế việc loại bỏ có hiệu quả tiếng vọng và tiếng vang âm cố hữu trong mạng tế bào số là biện pháp tốt nhất để duy trì và cải thiện nâng cao chất lượng thoại trên mỗi cuộc gọi. Áp lực này đã dẫn đến những nghiên cứu phát triển công nghệ triệt tiếng vọng nhằm cung cấp các giải pháp có thể giảm nhiễu nền và loại bỏ tiếng vọng và tiếng vang âm trước bất kỳ bộ xử lý mã hoá nào. Bằng cách ứng dụng công nghệ này hiệu quả tổng thể của quá trình mã hoá được nâng cao chất lượng thoại được cải thiện đáng kể. Trong bài viết này đưa ra khái niệm tiếng vọng trong đàm thoại và làm thế nào để việc triệt tiếng vọng giúp cho việc thiết lập các cuộc gọi di động với những tiêu chuẩn chất lượng chấp nhận được. Bài này trình bày một số vấn đề liên quan đến tiếng vọng trong liên lạc và giải pháp loại bỏ nó bao gồm các nội dung dưới đây 1. Các loại tiếng vọng và nguyên nhân 2. Quá trình khắc phục tiếng vọng 3. Vấn đề tổng hợp trên các mạng tế bào số 4. Quá trình triệt tiếng vọng 5. Điều khiển tiếng vọng âm 6. Điều khiển tiếng vọng tổng hợp trong một mạng số không dây 7. Khả năng cải tiến trong thiết bị cầm tay 8. Tương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
75    11    0