TAILIEUCHUNG - Đề tài thi tốt nghiệp: "Chất lượng giáo dục"

Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục THPT ở thành phố Vinh nhằm phát triển giáo dục phù hợp với sự phát triển chung của Thành phố - là trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục Bắc miền Trung. | LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc tác giả luận văn xin cảm ơn các thầy cô giáo Trường Đại học Vinh Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo. Đặc biệt tác giả xin bày tỏ biết ơn chân thành và sâu sắc tới thầy giáo tiến sỹ Phạm Viết Nhụ - người hướng dẫn khoa học đã chu đáo tận tình hướng dẫn giúp đỡ tác giả thực hiện đề tài này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Phòng Tổng hợp thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An các thầy giáo cô giáo trong Ban Giám hiệu của các trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Hà Huy Tập Lê Viết Thuật Phan Bội Châu và Dân tộc Nội trú tỉnh đã động viên tạo điều kiện và nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Luận văn không thể tránh khỏi thiếu sót kính mong được sự chỉ dẫn và góp ý. TP Vinh tháng 12 năm 2004 TÁC GIẢ NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 1 BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT BGH BCH CNH HĐH CNXH CBQL CSVC CLGD DH GV GVCN GVBM GD GDĐT KTXH Ban giám hiệu Ban chấp hành Bộ Giáo dục đào tạo Công nghiệp hoá hiện đại hoá Chủ nghĩa xã hội Cán bộ quản lý Cơ sở vật chất Chất lượng giáo dục Dạy học Giáo viên Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên bộ môn Giáo dục Giáo dục đào tạo Kinh tế - xã hội NXB PPGD QL QĐ TP Nhà xuất bản Phương pháp giảng dạy Quản lý Quyết định Thành phố TBDH Thiết bị dạy học THPT THCS THCN TW Trung học phổ thông Trung học cơ sỏ Trung học chuyên nghiệp Trung ương UBND Uỷ ban nhân dân 2 MỤC LỤC Phần 1 MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài 5 2. Mục đích nghiên cứu 6 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 7 4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 7 5. Phạm vi nghiên cứu 7 6. Phương pháp nghiên cứu 7 7. Giả thuyết khoa học 7 8. Cấu trúc của luận văn 8 Phần 2 NỘI DUNG Chương 1 Một số vấn đề lý luận về chất lượng giáo dục THPT 9 . Khái niệm 9 Khái niệm về chất lượng 9 Khái niệm về chất lượng giáo dục 9 Dưới quan điểm các thành tố của quá trình dạy học là các yếu tố cấu thành chất lượng giáo dục 10 Quan điểm của UNESCO về CLGD 16 Vị trí và vai trò của giáo dục trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 19

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
174    3    0    10-08-2020
24    21    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN