TAILIEUCHUNG - 10 câu nói bất hủ của Bill Gates VIETHANIT

1 Thế giới vốn không công bằng Bạn biết điều này chứ? Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó. Sở dĩ như vậy là vì một mình bạn không thể nào làm thay đổi được bất công trong xã hội. 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp 2 Lòng tự trọng của bạn Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của bạn Mọi người sẽ không. | 10 cau noi bat hu cua Bill Gates VIETHANIT - Mot Diem Tua 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp ĩ . . . 7T L 1 The giới vOn không công bằng Bạn biết điều này chứ Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó. Sở dĩ như vậy là vì một mình bạn không thể nào làm thay đổi được bất công trong xã hội. 10 lời khuyên dành cho các bạn thanh niên trên con đường lập nghiệp 4 Lòng tự trọng của bạn Mọi người sẽ không bao giờ ngó ngàng đến lòng tự trọng của bạn điều mà họ quan tâm chính là thành tựu mà bạn đạt được. Do đó trước khi có được những thành tựu thì bạn đừng nên quá chú trọng hay cường điệu lòng tự trọng của bản thân mình lên. Lòng tự trọng quá cao sẽ tỷ lệ thuận với sự bất lợi trong công việc của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
4    29    2