TAILIEUCHUNG - Chuyên đề tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng của công ty Ngọc Anh – 3

HOÁ ĐƠN GTGT Liên 1 (Lưu) Ngày 15 tháng 4 năm 2005 Đơn bị bán hàng: Công ty cổ phần Ngọc Anh Địa chỉ: Ninh Sở - Thường Tín - Hà Tây Điện thoại: Họ và tên khách hàng: Địa chỉ: 160 Minh Khai - Hà Nội Tên đơn vị: Cửa hàng Phương Trang Hình thức thanh toán: tiền mặt Tên sản phẩm hàng hoá STT dịch vụ 1 2 3 4 Ghế hội trường (ghế đợi) Ghế hội trường 5 chỗ Ghếdây hội trường 3 chỗ Ghế lim mặt tựa đệm đỏ Cộng Cái 3 3 Cái Cái 7 5. | Chuyên đề tốt nghiệp HOÁ ĐƠN GTGT Liên 1 Lưu Ngày 15 tháng 4 năm 2005 Đơn bị bán hàng Công ty cổ phần Ngọc Anh Địa chỉ Ninh Sở - Thường Tín - Hà Tây Điện thoại Họ và tên khách hàng Địa chỉ 160 Minh Khai - Hà Nội Tên đơn vị Cửa hàng Phương Trang Hình thức thanh toán tiền mặt Mã số 01-GTKT-3LL Au 2005b No 0059223 Số TK Mã số 0101181320 Số TK STT Tên sản phẩm hàng hoá dịch vụ Mã số ĐVT Sản lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất 1 Ghế hội trường ghế đợi Cái 12 12 2 Ghế hội trường 5 chỗ Cái 7 7 3 Ghếdây hội trường 3 chỗ Cái 5 5 4 Ghế lim mặt tựa đệm đỏ Cái 3 3 Cộng Cộng tiền hàng Thuế suất thuế GTGT 10 thuế GTGT Tổng thanh toán Số tiền viết bằng chữ Một triệu năm trăm linh bốn nghìn tám trăm đồng Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Ký Ký Ký 55 Chuyên đề tốt nghiệp 56 Chuyên đề tốt nghiệp Đơn vị Công ty cổ phần Ngọc Anh Mẫu số 01 - TT Địa chỉ Ninh Sở - Thường Tín - Hà Tây QĐ số 1141 TC QĐ KĐTK Ngày 1 11 95 của BTC PHIẾU THU Ngày 15 tháng 04 năm 2005 Quyển số . Số 242 Nợ TK 111 Có TK511 Có TK 33311 Có TK33322 Họ tên người nộp Cửa hàng Phương Trang Địa chỉ Số 160 Minh Khai - Hà Nội Lý do nộp Tiền hàng HĐ 59224 Số tiền Viết bằng chữ Một triệu năm trăm linh bốn nghìn tám trăm đồng. Kèm theo một chứng từ gốc. Kế toán trưởng Người lập phiếu Kị .A . . . Ky Đã nhận đủ số tiền Một triệu năm trăm linh bốn nghìn tám trăm đồng. Ngày 15 tháng 04 năm 2005 Thủ quỹ Ky Tỷ giá ngoại tệ vàng bạc Số tiền quy đổi b. Bán chịu cho khách hàng Sau khi giao hàng đại diện bên mua ký nhận vào chứng từu thì hàng hoá được xác nhận là đã được tiêu thụ. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.