TAILIEUCHUNG - Báo cáo thực tập Mạch dao động âm tần

Hai đèn T1 và T2 thuộc loại C828 mắc theo kiểu EC do đó có hệ số khuyếch đại lớn hơn 1 và cả hai đèn đều làm việc ở chế độ A. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.