TAILIEUCHUNG - Luận văn Hạch toán tiền lương tại công ty viễn thông Hà Nội - Phạm Thị Hà – 2

Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và nâng bậc lương hàng năm cho người lao động. Thực hiện công tác hành chính quản trị . Lập kế hoạch sản xuất , sửa chữa, bảo dưỡng, lập và thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua sắm thiết bị, vật tư, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xây dựng cơ bản. theo quy định hiện hành. Phòng kế hoạch - kinh doanh: chịu trách nhiệm: Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng , doanh thu của tất cả các. | Trường Đại hoc KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - Tổ chức việc đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ và nâng bậc lương hàng năm cho người lao động. - Thực hiện công tác hành chính quản trị . Phòng kế hoạch - kinh doanh chịu trách nhiệm - Lập kế hoạch sản xuất sửa chữa bảo dưỡng lập và thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua sắm thiết bị vật tư sửa chữa lớn sửa chữa thường xuyên xây dựng cơ bản. theo quy định hiện hành. - Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng doanh thu của tất cả các dịch vụ viễn thông mà công ty đảm nhận quản lý chặt chẽ các hồ sơ tài liệu các dịch vụ để góp phần thu đủ cước phí tổ chức quản lý tốt vật tư thiết bị công cụ lao động trong toàn công ty cung ứng bảo quản cấp phát đầy đủ vật tư thiết bị đáp ứng được nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh. - Điều tra khảo sát thị trường thiết bị viễn thông có kế hoạch kinh doanh thiết bị có hiệu quả. - Lập các định mức nhân công vật tư thiết bị máy móc và các đơn giá tại các thời điểm khác nhau trên cơ sở đó dự toán chi phí sản xuất xây lắp vật liệu và các chi phí khác. - Kinh doanh các loại thiết bị viễn thông điện thoại di động máy fax máy nhắn tin. phục vụ phát triển thuê bao. Phòng tài chính-kế toán - Thực hiện việc lập kế hoạch tài chính đôn đốc việc thu và nộp doanh thu của các đơn vị trực thuộc công ty trích nộp khấu hao tài sản cố định. Thường xuyên phân tích hoạt động kinh tế nhằm đánh giá tình hình thực hiện và hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Lập các báo cáo tài chính theo qui định. - Tổ chức quản lý tiền mặt đảm bảo thu đủ nộp đủ chi chính xác không xảy ra thất thoát lãng phí. Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Chuyên theo dõi các nghiệp vụ trong kinh doanh viễn thông theo chức năng được giao như - Nắm tình hình thông tin hàng ngày của toàn bộ hệ thống nghiệp vụ của công ty. Báo cáo thực tập tốt nghiệp 26 Trường Đại hoc KTQD Phạm Thị Hà - Lớp KT9B - Điều hành đôn đốc phối hợp các đơn vị xử lý kịp thời mọi sự cố xảy ra trên mạng thông tin. - Tham gia nghiên cứu qui hoạch phát triển hệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.