TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VÒNG 2 NĂM HỌC 2010-2011

Tham khảo tài liệu 'đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh vòng 2 năm học 2010-2011', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GD ĐT BẮC GIANG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH VÒNG 2 NĂM HỌC 2010-2011 CỤM VIỆT YÊN Môn Vật lý _lớp 12 Thời gian làm bài 180phút Bài 1 5 điểm Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ . Điện trở thuần trong mạch có giá trị R 210a 3 Q điện trở của Ampe kế rất nhỏ . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời có biểu thức uAB U0 cos at V tần số của dòng điện thay đổi được . Khi a 01 40x rad 5 hoặc . 250ft rad 5 thì Ampe kế chỉ cùng một giá trị và dòng điện tức thời trong hai trường hợp lệch pha nhau 600. Biết cuộn dây cảm thuần. . R . .L 1. Tính giá trị độ tự cảm của cuộn dây và điện dung của tụ điện 0 I-----------h OOOOOOÍ C B 2. Tìm 0 a để xảy ra hiện tượng cộng hưởng Bài 2 4 điểm Hai nguồn súng kết hợp S1 và S2 cỏch nhau 2m dao động điều hũa cựng pha phỏt ra hai súng cú bước sóng 1m. Một điểm A nằm ở khoảng cách l kể từ S1 và AS1TS1S2 . 1. Tính giá trị cực đại của l để tại A có được cực đại của giao thoa. 2. Tớnh giỏ trị của l để tại A có được cực tiểu của giao thoa. Bài 3 4 điểm Biểu thức của cường độ dũng điện trong một mạch dao động điện từ LC lý tưởng là i I0 cosat. 1chu kỳ dao động thỡ năng lượng từ trường của mạch lớn hơn năng lượng điện trường bao nhiêu lần 2. Sau thời gian bao nhiờu chu kỳ thỡ năng lượng từ trường lớn gấp 3 lần năng lượng điện trường của mạch Bài 4 3 điểm Một cái còi phát sóng âm có tần số 1000Hz chuyển động đi ra xa bạn hướng về một vách đá với tốc độ 10m s. Cho biết tốc độ truyền âm thanh trong không khí là 340m s. Hỏi 1. Tần số âm mà bạn nghe được trực tiếp từ còi 2. Tần số âm mà bạn nghe được khi âm phản xạ từ vách đá Bài 5 4 điểm Một bánh đà có Mômen quán tính là 0 140 . Mômen động lượng của nó giảm từ 3 5 xuống còn 0 8 kg m trong thời gian 1 5s. Hỏi 5 1. Mômen lực trung bình tác dụng vào bánh đà 2. Bánh đà đã quay được một góc bằng bao nhiêu giả sử rằng gia tốc góc của nó không đổi 3. Công đã cung cấp cho bánh đà 4. Công suất trung bình của bánh đà Hết Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên học sinh SBD .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.