TAILIEUCHUNG - Sách hướng dẫn học tiếng anh ( A2)

Quyển Tiếng anh 2( English 2) cung cấp chương trình tiếp theo quyển Tiếng Anh 1( English 1) mà các bạn đã học. Cũng như quyển Tiếng Anh 1, quyển này được biên soạn theo chương trình khung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quyển sách vừa ôn luyện và củng cố các kiến thức bạn đã học trong quyển trước, vừa tiếp tục cung cấp vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì tương lai đơn, thì hiện tại tiếp diễn, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. | HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIẾNG ANH A2 Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Lưu hành nội bộ HÀ NỘI - 2006 SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP TIẾNG ANH A2 Biên soạn ThS. Nguyễn Quỳnh Giao ThS. Phạm Nguyên Thư CN. Hà Xuân Đỉnh CN. Nguyễn Hồng Nga Hiệu đính CN. Nguyễn Thị Huệ ThS. Nguyễn Thị Thiết LỜI NÓI ĐẦU Quyển Tiếng Anh 2 English 2 cung cấp chương trình tiếp theo quyển Tiếng Anh 1 English 1 mà các bạn đã học. Cũng như quyển Tiếng Anh 1 quyển này được biên soạn theo chương trình khung của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Quyển sách vừa ôn luyện và củng cố các kiến thức bạn đã được học trong quyển trước vừa tiếp tục cung cấp vốn kiến thức ngữ pháp cơ bản như thì tương lai đơn thì hiện tại tiếp diễn thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì quá khứ tiếp diễn câu tường thuật câu điều kiện có thực câu điều kiện không có thực ở hiện tại và quá khứ. Quyển sách cũng cung cấp vốn từ vựng đi kèm giúp cho các bạn luyện ngữ âm và các kỹ năng nghe nói đọc viết. Quyển gồm 10 Unit đòi hỏi 75 tiết trên lớp tương đương ít nhất 100 tiết tự học và 30 tiết có giáo viên hướng dẫn. Như các bạn đã có kinh nghiệm học quyển English 1 trước khi vào bài nên xem kỹ phần Giới thiệu và Mục đích của bài để hiểu khái quát và thấy được những yêu cầu về kiến thức và thực hành kỹ năng. Trong khi học từng phần Hội thoại Cấu trúc Nghe Đọc bạn cần đọc kỹ và làm các Bài tập luyện theo đúng những yêu cầu hướng dẫn đi kèm. Khi gặp những từ hay cụm từ chưa rõ nghĩa bạn nên tham khảo phần từ vựng trong bài hoặc tra từ điển. Sau Bảng từ vựng là Bài tập củng cố có đáp án đi kèm và bạn cần phải làm bài tập đều đặn trong quá trình học. Phần Tóm tắt tổng kết kiến thức bạn đã học trong bài. Khi làm bài Tự kiểm tra bạn nên tuân thủ theo đúng khoảng thời gian tối đa bài đã đề ra. Nếu kết quả bài kiểm tra ở mức tốt thì tức là bạn đã nắm bài tốt và có thể chuyển sang Unit tiếp theo còn nếu chưa đạt yêu cầu hay kết quả chưa cao thì bạn nên đọc kỹ lại lý thuyết và làm luyện thêm. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
116    22    0
23    24    0
135    14    0