TAILIEUCHUNG - Tư duy sáng tạo – nguồn tài nguyên vô tận

Trong thế giới chúng ta, mọi loại tài nguyên dù nhiều đến mấy, dùng dần cũng hết ( dầu, than, nước sạch đều dần cạn kiệt). Vậy mà có một thứ tài nguyên ai cũng có nhưng càng dùng, càng có nhiều hơn. Đó là tư duy sáng tạo. Thật vậy, tất cả chúng ta khi sinh ra đều có một cái đầu như nhau (đây là thứ tạo hóa ban cho nhân loại công bằng nhất). | Tư duy sáng tạo -nguồn tài nguyên vô tận. Trong thế giới chúng ta mọi loại tài nguyên dù nhiều đến mấy dùng dần cũng hết dầu than . nước sạch đều dần cạn kiệt . Vậy mà có một thứ tài nguyên ai cũng có nhưng càng dùng càng có nhiều hơn. Đó là tư duy sáng tạo. Thật vậy tất cả chúng ta khi sinh ra đều có một cái đầu như nhau đây là thứ tạo hóa ban cho nhân loại công bằng nhất . Và khi càng tư duy suy nghĩ nhiều thì chúng ta càng trở nên sáng suốt hơn. Thế tại sao chúng ta không khai thác nó nhỉ Xin giới thiệu cùng bạn Quy trình tư duy sáng tạo với hy vọng tất cả chúng ta đều trở thành những người sáng tạo. Theo quy trình trên bạn biết mọi hành động của chúng ta đều nhằm thỏa mãn những nhu cầu cá nhân và đều xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Khi nhu cầu phát sinh nó sẽ tác động lên xúc cảm thôi thúc bạn thực hiện hành động nhằm thỏa mãn nhu cầu. Hành động đầu tiên bạn thực hiện là những hành động theo thói quen. Khi hành động theo thói quen không làm thỏa mãn nhu cầu bạn bắt đầu tư duy tìm cách hiệu quả hơn. Càng tư duy bạn càng đạt hiệu quả cao hơn và dần thành thói quen khi có nhu cầu bạn bắt đầu tư duy có xúc cảm bạn cũng sẽ tư duy . để tìm hành động hiệu quả nhất hoặc ngăn cản những nhu cầu không cần thiết những xúc cảm nguy hiểm cho bản thân cộng đồng và chọn những hành động thỏa mãn tốt nhất tất cả những nhu cầu chính đáng của mình. Tùy vào cường độ và mức độ cấp thiết của nhu cầu bạn càng bị thúc đẩy hành động. Có những nhu cầu cấp thiết đến mức không cần trải qua xúc cảm mà bạn hành động ngay đói - ăn khát - uống . Có những xúc cảm mãnh liệt đến mức thôi thúc bạn hành động ngay mà không kịp suy tính thiệt - hơn. Lao mình xuống dòng nước để cứu một đứa trẻ lên .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    3    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
62    3    0    13-08-2020
1    7    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN