TAILIEUCHUNG - MỘT SỐ ĐIỀU CẦN CHÚ Ý VỀ VĂN HÓA ỨNG XỬ CỦA CƯ DÂN CHÂU ÂU

Giữa cư dân châu Âu và châu Mỹ có những sự khác biệt trong văn hóa ứng xử, song họ cũng có những điều chung trong lĩnh vực gặp gỡ, họ thường chào hỏi nhau một cách hồ hởi và nhanh chóng. Phong cách chung là bắt tay, ôm hôn hoặc gật đầu. Họ luôn tỏ thái độ tự tin, bình đẳng, ít coi trọng cương vị xã hội. | Câu 6 Trình bày những quan điểm của HCM về nhữn phẩm chất đạo đức cơ bản của con người việt nam trong giai đoạn mới. Trung với nước hiếu với dân Theo HCM nước là nước của dân và dân là chủ của đất nước . vì vậy trung với nước hiếu với dân thể hiện trách nhiệm của dân của nước dối với sự nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    5    0    10-08-2020
1    7    0    10-08-2020
4    4    0    10-08-2020
6    5    0    10-08-2020
243    3    0    10-08-2020
3    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN