TAILIEUCHUNG - Phê chuẩn sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác , bảo dưỡng của người khai thác tàu bay

Tham khảo tài liệu 'phê chuẩn sửa đổi, bổ sung tài liệu khai thác , bảo dưỡng của người khai thác tàu bay', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phê chuẩn sửa đổi bổ sung tài liệu khai thác bảo dưỡng của người khai thác tàu bay Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng tiêu chuẩn an toàn bay Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Tài liệu Phần A - Chính sách khai thác chung của người khai thác tàu bay cùng với các tài liệu liên quan đến loại hình khai thác đặc biệt bao gồm ETOPS RVSM CAT II III RNP RNAV MNPS Khai thác ngoài khơi Offshore Operation Dịch vụ y tế khẩn nguy bằng trực thăng HEMS nếu áp dụng 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ Tài liệu Phần D - Chính sách huấn luyện của người khai thác tàu bay phù hợp với năng định khai thác của giấy chứng nhận người khai thác tàu bay 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Tài liệu danh mục thiết bị tối thiểu MEL 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Chương trình độ tin cậy của người khai thác tàu bay RCP 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Tài liệu giải trình Hệ thống quản lý an toàn SMS 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Tài liệu vận chuyển hàng nguy hiểm DGM 10 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Tài liệu Giải trình điều hành bảo dưỡng MME 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Tài liệu chương trình bảo dưỡng tàu bay AMS 15 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ - Sổ nhật ký kỹ thuật cho phù hợp với từng loại tàu bay TLB 10 ngày kể từ khi nhận đủ tài liệu và hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Phê duyệt Phê chuẩn Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị phê chuẩn tài liệu 1. đề nghị khai thác bảo dưỡng tàu bay tại văn phòng Cục HKVN Cục HKVN thẩm định tính hợp lệ của hồ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    4    0    10-08-2020
218    5    0    10-08-2020
5    5    0    10-08-2020
3    5    0    10-08-2020
8    4    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN