TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 1

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT AutoIt v3 là một ngôn ngữ lập trình được cung cấp miễn phí, có dạng kịch bản giống như BASIC được thiết kế để tự động hóa các GUI | GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT AutoIt v3 là một ngôn ngữ lập trình được cung cấp miễn phí có dạng kịch bản giống như BASIC được thiết kế để tự động hóa các GUI Graphic User Interface giao diện người dùng và các thao tác thường dùng. Nó là sự phối hợp của việc giả lập nhấn phím di chuyển chuột và thao tác trên cửa sổ control control là các đối tượng tương tác được trên cửa sổ ví dụ như là button - nút bấm để thực hiện tự động các tác vụ theo cách thức mà các ngôn ngữ khác không thể làm hoặc làm không chuẩn xác. AutoIt có dung lượng rất nhỏ gọn có thể chạy độc lập trên tất cả các phiên bản của Windows mà không cần các runtime để làm nền. Tuy nhiên kể từ phiên bản AutoIt đã không còn hỗ trợ cho Windows 9x và Win NT . Ban đầu AutoIt được thiết kế để tự động cấu hình cho hàng ngàn máy PC. Theo thời gian AutoIt trở thành một ngôn ngữ đầy sức mạnh với sự hỗ trợ các biểu thức phức tạp hàm do người dùng tự định nghĩa các vòng lặp và mọi thứ mà một người lập trình kịch bản dày dặn mong đợi. Ở đây là các tính năng chính Dễ học vì các cú pháp đơn giản Giả lập được việc nhấn phím và di chuyển chuột Thao tác được với các tiến trình và cửa sổ Tương tác được với các control trên cửa sổ File mã có thể được biên dịch thành một file thi hành duy nhất Cho phép tạo GUI - giao diện người dùng Hỗ trợ COM Component Object Model Hỗ trợ biểu thức thông thường Gọi một cách có định hướng các DLL mở rộng và các hàm API Tài liệu chi tiết và cộng đồng rộng hỗ trợ lớn Tương thích với tất cả phân hệ của Windows Hỗ trợ Unicode và x64 Làm việc với User Account Control UAC trên Vista AutoIt được thiết kế sao cho nhỏ nhất có thể và không cần dùng đến các file DLL mở rộng hoặc Registry để nó có thể an toàn khi chạy trên các Server. Các file script mã kịch bản có thể được biên dịch thành file exe với công cụ Aut2Exe. Sự kết hợp các COM và DLL từ việc gọi AutoItX cho phép bạn thêm các tính năng độc nhất vào các đoạn script hay ngôn ngữ lập trình yêu thích. CẤU TRÚC THƯ MỤC CÀI ĐẶT AUTOIT Các file và thư .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
6    7    0
5    10    0
5    10    0
5    9    0
5    10    0
6    9    0
6    11    0
6    8    0
6    7    0
6    8    0
6    8    0
5    11    0
6    8    0
6    10    0
10    6    0
8    9    0
8    8    0
8    15    0
7    9    0
6    7    0
8    8    0
5    10    0
8    14    0
7    12    0
7    9    0
6    9    0
6    4    0
7    8    0
7    11    0
6    12    0
6    9    0