TAILIEUCHUNG - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường. Cách thức thực hiện: Trụ sở. | Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho diện xóa đói giảm nghèo. Thông tin Lĩnh vực thống kê Bảo hiểm y tế Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân quận Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Cơ quan phối hợp nếu có Ủy ban nhân dân phường. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Thẻ Các bước Tên bước 1. Bước 1 Mô tả bước Ban xóa đói giảm nghèo phường - xã thị trấn căn cứ danh sách hộ chương trình xóa đói giảm nghèo phân loại và lập danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo thu nhập qui định. Nộp danh sách tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2. Bước 2 Ban xóa đói giảm nghèo và việc làm quận- huyện trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Tên bước 3. Bước 3 Mô tả bước Ban xóa đói giảm nghèo quận - huyện kiểm tra tổng hợp danh sách và lập văn bản đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo chuyển Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo và việc làm thành phố Hồ Chí Minh. Nhận thẻ tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Ban xóa 4. Bước 4 đói giảm nghèo và việc làm quận - huyện trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần . Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Danh sách cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 2. Công văn đề nghị cấp thẻ . Số bộ hồ sơ 03 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.