TAILIEUCHUNG - Không cần các phần mềm mà vẫn diệt được Virus – Spyware

Không cần các phần mềm mà vẫn diệt được Virus – Spyware Nếu như bạn là người biết cảnh giác thì bạn có thể dễ dàng phòng tránh và tiêu diệt các loại Virus, Spyware nhiễm vào máy tính của mình mà không cần phải tốn tiền để mua hoặc mất thời gian download các phần mềm diệt Virus-Spyware. Bạn có thể thực hiện như sau: | Không cần các phần mềm mà vẫn diệt được Virus - Spyware Nếu như bạn là người biết cảnh giác thì bạn có thể dễ dàng phòng tránh và tiêu diệt các loại Virus Spyware nhiễm vào máy tính của mình mà không cần phải tốn tiền để mua hoặc mất thời gian download các phần mềm diệt Virus-Spyware. Bạn có thể thực hiện như sau 1. Tắt chức năng System Restore Mặc dù chức năng này giúp ích bạn trong việc sao lưu lại hệ thống nhưng lỡ như hệ thống của bạn đã bị nhiễm Virus thì bạn sẽ gặp khó khăn trong việc tiêu diệt chúng. Để tắt nó thì bạn vào Control Panel System System Restore tiếp theo nhấp chọn vào mục Turn off System Restore on all drive. 2. Nhận diện các loại Virus trong IE Trước khi sử dụng IE thì bạn cần phải nhận diện các loại Virus để khi gặp chúng thì biết mà phòng tránh. Trước tiên bạn vào mục Tools Internet Options Security Custom Level trong mục Security Settings bạn chọn mục Promt cho tất cả các phần như là ActiveX controls scripts downloading. Tiếp theo bạn vào phần Tools Internet Options Advanced trong mục Settings bạn đánh dấu chọn vào tất cả các mục bắt đầu bằng chữ Check . Nếu như bạn phát hiện ra một file .exe lạ nào đó trong máy của mình thì bạn có thể vào Google hay vào trang web của Symantec hoặc McAfee để kiểm tra chúng. 3. Tắt các chương trình lạ trong Task Manager Để biết có các chương trình lạ nào đang chạy ngoài các chương trình bạn đang dùng không thì bạn có thể nhấn tổ hợp phím Ctrl Alt Del. Trong phần Processes bạn nên loại bỏ tất cả các chương trình có phần User name là SYSTEM. 4. Tắt các chức năng Services trong System Tools Bạn nên tắt các chức năng khả nghi nào đó có thể bị nhiễm Virus hay Spyware để tắt nó thì bạn vào Control Panel Administrative Tools Services thực hiện. Bạn nên chuyển các xác lập Services từ Automatic thành Manual. 5. Xóa bỏ các phần trong HKEY_LOCAL_MACHINE và HKEY_CURRENT_USER Bạn nên xóa bỏ tất cả những gì trong hai mục này ở các mục là

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.