TAILIEUCHUNG - Những trò lừa đảo của spyware trong năm 2005

Những trò lừa đảo của spyware trong năm 2005 Những cách mà spyware dùng để lừa đảo người dùng máy tính thì rất nhiều, tăng nhanh theo sự xuất hiện của các spyware. Tuy nhiên, chúng tôi xin liệt kê những phương pháp mà các spyware hay dùng nhất trong năm 2005. Chín cách này cũng là những phương pháp gắn liền với những sự kiện khá nổi đình nổi đám trong năm nay liên quan tới những anh chàng "gián điệp" ảo này. . | Những trò lừa đảo của spyware trong năm 2005 Những cách mà spyware dùng để lừa đảo người dùng máy tính thì rất nhiều tăng nhanh theo sự xuất hiện của các spyware. Tuy nhiên chúng tôi xin liệt kê những phương pháp mà các spyware hay dùng nhất trong năm 2005. Chín cách này cũng là những phương pháp gắn liền với những sự kiện khá nổi đình nổi đám trong năm nay liên quan tới những anh chàng gián điệp ảo này. 1. Spyware lan tỏa dựa vào lỗ hổng tìm thấy được của các chương trình được nhiều người sử dụng ví dụ như Windows Media Players xảy ra vào tháng 1 năm 2005 đã được Microsoft vá . 2. Spyware che giấu việc nó được cài đặt bằng cách sử dụng Rootkit là một công cụ do hacker viết ra nhằm mục đích thoát khỏi các công cụ kiểm định được cài đặt trên máy đương nhiên nếu bạn đã vũ trang tận răng và cẩn thận trong thao tác trên màn hình thì cũng không có gì đáng lo với nó. Có thể ví dụ là 2 chương trình Enternet Media s Elitetoolbar và ContextPlus Apropos và PeopleonPage. 3. Một đoạn mã viết bằng Java có thể nhiễm vào IE nếu một máy xài cả hai trình duyệt web đồng thời là FireFox và IE. Lỗi này cũng đã được vá. 4. Những chương trình Spam Adware Keyloggers nối đến những website quảng cáo những website có nội dung đồi trụy hạng nặng . Nếu bạn lỡ bị nhiễm chúng cũng rất phiền phức. Có thể lấy ví dụ như 180solutions Direct Revenue SurfSidekick BullsEye Network và ShopAtHomeSelect. 5. Các chương trình spyware lây nhiễm qua các chương trình chat . Bạn có thể tham khảo danh sách tại các trang web của SunbeltBLOG và Spyware Warrior. Đặc điểm của các chương trình này là phát tán quảng cáo liên tục thông qua .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.