TAILIEUCHUNG - Phục hồi file bị xóa trong Windows

Phục hồi file bị xóa trong Windows Một số tập tin trong máy tính đã bị bạn lỡ tay xóa mất. Làm sao đây? File Scavenger là một công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề trên. Thông thường, các tập tin bị xóa sẽ được Windows tự động lưu trữ vào trong Recycle Bin. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ví dụ, khi bạn thực hiện thao tác xóa trực tiếp hoặc khi bạn cần biết một thông tin gì đó về một tập tin nào đó mình đã xóa trong quá khứ, chương trình này giúp bạn tìm. | Phục hồi file bị xóa trong Windows Một số tập tin trong máy tính đã bị bạn lỡ tay xóa mất. Làm sao đây File Scavenger là một công cụ giúp bạn giải quyết vấn đề trên. Thông thường các tập tin bị xóa sẽ được Windows tự động lưu trữ vào trong Recycle Bin. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp ví dụ khi bạn thực hiện thao tác xóa trực tiếp hoặc khi bạn cần biết một thông tin gì đó về một tập tin nào đó mình đã xóa trong quá khứ chương trình này giúp bạn tìm kiếm tất cả các tập tin còn có thể phục hồi trên đĩa cứng của bạn và cho biết thông tin về thư mục chứa tập tin kích thước tập tin tình trạng hiện tại good - còn có thể hồi phục và chạy tốt poor - khó hồi phục nếu thành công cũng không hoàn chỉnh . Chương trình hỗ trợ chức năng Restore To giúp bạn copy toàn bộ các file cần hồi phục đến một thư mục mà bạn chỉ định. Một điểm đặc biệt là chương trình hoạt động tốt trên các hệ thống máy tính sử dụng RAID một công nghệ nâng cao hiệu năng sử dụng các ổ đĩa cứng giao tiếp SATA hỗ trợ các ổ cứng định dạng NTFS FAT 32 16 12. Kích thước nhỏ gọn khoảng 900K giúp bạn có thể cài đặt chương trình trên 1 đĩa mềm và đương nhiên các phương tiện lưu trữ khác đều có thể được ngoại trừ băng từ . Trang Web của chương trình nói rõ một số nguyên nhân mất dữ liệu mà bạn có thể dùng chương trình này để phục hồi như các tập tin lỡ tay xóa các tập tin nằm trên một đĩa cứng bị hư còn có thể nhận dạng được các phân vùng ổ cứng Disk Partition bị xóa hoặc mới format lại các ổ đĩa cứng bị bad sector. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.