TAILIEUCHUNG - Tách hình ảnh trong file flash

Tách hình ảnh trong file flash Thường trong các file Flash nhạc có những đoạn hình ảnh rất đẹp, nếu bạn muốn lấy những tấm ảnh đó ra để trang trí cho desktop của mình, tiện ích 123 Flash Image Extractor giúp bạn có thể dễ dàng làm được việc này. Sau khi tiến hành các thao tác cài đặt chương trình và kích hoạt, giao diện chính của 123 Flash Image Extractor sẽ được xuất hiện. Để tiến hành công việc trích xuất hình ảnh có trong các file Flash (*.Swf), bạn cần thực hiện theo các bước sau: -. | Tách hình ảnh trong file flash Thường trong các file Flash nhạc có những đoạn hình ảnh rất đẹp nếu bạn muốn lấy những tấm ảnh đó ra để trang trí cho desktop của mình tiện ích 123 Flash Image Extractor giúp bạn có thể dễ dàng làm được việc này. Sau khi tiến hành các thao tác cài đặt chương trình và kích hoạt giao diện chính của 123 Flash Image Extractor sẽ được xuất hiện. Để tiến hành công việc trích xuất hình ảnh có trong các file Flash .Swf bạn cần thực hiện theo các bước sau - Click vào tùy chọn Add files trên menu chính và chọn các file Flash cần chuyển đổi rồi nhấn vào nút Open để hoàn tất. - Nhấn vào tùy chọn Options rồi xác nhận đường dẫn muốn lưu lại các hình ảnh sau khi đã được trích xuất trong mục Custom Directory. - Nhấn dấu chọn trước các file Flash nào mà bạn muốn trích xuất trong menu list của .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.