TAILIEUCHUNG - Danh sách các chương trình diệt Spyware, Virus

Danh sách các chương trình diệt Spyware, Virus Dưới đây là một danh sách và địa chỉ download các chương trình diệt Spyware, Virus. 1. Công cụ diệt Spyware & Malware a² - Đây là một trong những công cụ rất hay để quét và diệt Trojans, Worms, và Dialers. | Danh sách các chương trình diệt Spyware Virus Dưới đây là một danh sách và địa chỉ download các chương trình diệt Spyware Virus. 1. Công cụ diệt Spyware Malware . a2 - Đây là một trong những công cụ rất hay để quét và diệt Trojans Worms và Dialers. . Ad-Aware - Một công cụ diệt spyware phổ biến. Đây là một trong những công cụ chủ yếu để quét Spybot. . CWShredder - Một công cụ được tạo ra bởi Merijn dùng để gỡ bỏ CoolWebSearch Hijacker. . HijackThis - Một công cụ dùng để liệt kê danh sách các ứng dụng chạy ngầm trong máy tính rất hiệu quả để gỡ Spyware và Hijackers. Tuy nhiên đòi hỏi bạn phải có hiểu biết nhất định về HĐH. . LSP-Fix - Một chương trình để gỡ Spyware and Hijackers. . Spybot - Search Destroy - Một công cụ chủ yếu để gỡ AdAware. 2. Các chương trình diệt Spyware and Malware thương mại . Ad-aware - Dùng gỡ và diệt Spyware Adware . Spysweeper - Dùng gỡ và diệt Spyware Adware. . Computer Associates EZ Antivirus . Kapersky Antivirus . McAfee Virusscan . Panda Antivirus . TrendMicro Antivirus 3. Các chương trình bảo vệ chống lại Spyware . hpguru s HOSTS File - Một host file cho phép bạn khóa việc truy nhập vào các website malware và adware. . lE-Spyad - Một file registry khi chạy nó sẽ thêm vào danh sách các tên miền malware vào trong danh sách các file cấm của Internet Explorer. . SpywareBlaster - Một chương trình cho phép bạn khóa trình duyệt không cho chạy malware cũng như tải các chương trình từ các website malware trong danh sách. . SpywareGuard - Một chương trình bảo vệ máy tính khỏi spyware malware. Nó sẽ thông báo cho bạn khi một malware đang cố được cài vào máy tính bạn. . MVPS Host - Một host file cho phép bạn khóa việc truy nhập vào các website malware và adware. 4. Các chương trình quét Virus trực tuyến . avast 4 Home Edition - Quét Virus miễn phí online antivirus software. . BitDefender Online Scan - Quét Virus trực tuyến online virus .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.