TAILIEUCHUNG - AMINO AXIT tiết 20

Các amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, - Nhiệt độ nóng chảy cao (khoảng 220-300 độ C) - Dễ tan trong nước | H Bài giảng AMINO AXIT Tiết 20 AMI I. ĐỊNH NGHĨA CẤư TẠO VÀ DANH PHÁP 1. Định nghĩa CH CH COOH NH2 OOH nh2 H3C-CH CH CH2 COOH Ch3 nh2 AMINO AXIT Amino axit là loại hợp nhóm amino NH2 và nh Công thức tổng quát CH ĐỂU CHỨA NHÓM COOH VÀ NH2 HOOC-ỌH-CH I nh2 N -tCH ỌH-COOH NH2 cacboxyl COOH Chêt NH2 xR COOhT eN EU ĐẶC ĐIÓM cơCHUNgàCh Aử chữO ổng thời Tiết 20 AMINO AXIT I. ĐỊNH NGHĨA CÂU TẠO VÀ DANH PHÁP 1. ĐỊNH NGHĨA NH2 x R COOH y 2. CÂU TẠO PHÂN TỬ Tính axit R - CH - COƠH Nh3 Dạng ion lưỡng cực Tính bazơ ớ trạng thái tinh thế TRONG DUNG DỊCH AMINO AXIT TỔN TẠI Ở DẠNG NÀO Dạng phân tử Trong dung dịch

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    09-08-2020
62    6    0    09-08-2020
16    9    0    09-08-2020
33    7    0    09-08-2020
4    6    0    09-08-2020
5    7    0    09-08-2020
2    5    0    09-08-2020
10    4    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN