TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 22: Triển khai image bằng Windows Deployment Services

Phần này sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về Windows Deployment Services (Windows DS) server role bằng cách khảo sát cách triển khai các image của Windows vào phần cứng máy tính còn mới nguyên bằng cách sử dụng Windows Deployment Services | Triển khai Vista - Phần 22 Triển khai image bằng Windows Deployment Services Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các ban cách triển khai các image vào những phần cứng máy tính còn mới nguyên bằng cách sử dụng Windows Deployment Services. Phần này sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về Windows Deployment Services Windows DS server role bằng cách khảo sát cách triển khai các image của Windows vào phần cứng máy tính còn mới nguyên bằng cách sử dụng Windows Deployment Services Lưu ý Các độc giả quan tâm đến các vấn đề cơ bản trong triển khai Vista bằng Windows Automated Installation Kit Windows AIK nên tham khảo 13 phần đầu của loạt bài này. Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách sử dụng capture boot image để capture một install image từ một cài đặt chủ Windows Vista được cấu hình trước để có thể nhân bản cài đặt vào cho nhiều máy tính. Hay nói một cách khách chúng ta đã hoàn tất năm bước đầu tiên trong quá trình gồm có sáu bước cho việc sử dụng Windows DS nhằm triển khai các image 1. Cài đặt máy tính tham chiếu 2. Tùy chỉnh máy tính tham chiếu 3. Sysprep máy tính tham chiếu 4. Tạo một capture boot image và bổ sung nó vào kho lưu trữ Windows DS server. 5. Khởi động máy tính tham chiếu và chọn capture image từ menu khởi động sau đó vào các trang của Capture Image Wizard để capture image của máy tính tham chiếu upload image vào máy chủ Windows DS và bổ sung image như một install image. 6. Sử dụng Windows DS để triển khai image đã được capture của máy tính tham chiếu vào các máy tính đích. Những gì còn lại là minh chứng về cách thực hiện bước cuối cùng đó là cách lấy image đã được capture từ máy tính tham chiếu của chúng ta image này được lưu trong kho lưu trữ image trên máy chủ Windows DS và sử dụng image đã được capture này trên các máy tính đích mới cho phép PXE. Triển khai thủ công image bằng Windows DS Chúng ta hãy khảo sát cách triển khai thủ công các image từ máy chủ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    5    0    14-08-2020
32    4    0    14-08-2020
6    3    0    14-08-2020
17    3    0    14-08-2020
8    7    0    14-08-2020
3    6    0    14-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
TÀI LIỆU LIÊN QUAN