TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 17: Làm việc với Windows DS Image Store

Trong phần 17 này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách làm việc với image store bằng cách bổ sung thêm các image vào image store. | Triển khai Vista - Phần 17 Làm việc với Windows DS Image Store Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong hai phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt role Windows Deployment Services trên máy chủ Windows Server 2008 và cách thực hiện cấu hình ban đầu cho role này. Một trong những thứ mà quá trình cấu hình ban đầu cần phải thực hiện đó là tạo một image store trên máy chủ Windows DS. Trong phần 17 này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách làm việc với image store bằng cách bổ sung thêm các image vào image store. Image khởi động và cài đặt Có hai kiểu image của Windows bạn cần làm việc với khi phổ biến image store của máy chủ Windows DS. Hai kiểu image đó là Boot images - Các image này được sử dụng để khởi động các máy tính mới PXE để bắt đầu quá trình cài đặt Windows Vista trên chúng. Thư mục Sources trên thiết bị Windows Vista DVD có một image khởi động mặc định mang tên đây là thành phần bạn có thể sử dụng hoặc tùy chỉnh để thực hiện một hành động khởi động mạng từ xa đối với các máy tính mới trong mạng của mình. Install images - Các image này là các image hệ điều hành Windows Vista mà bạn sẽ cài đặt trên các máy tính mục tiêu của mình. Thư mục Sources trên đĩa Windows Vista DVD cũng có một image cài đặt mặc định với tên để cài đặt Windows Vista trên các máy khách bạn đã khởi động bằng image khởi động. Lưu ý Bạn có thể sử dụng các image khởi động và cài đặt mặc định hoặc cũng có thể tùy chỉnh chúng theo ý định của mình. Chúng ta sẽ đi xem xét cách tùy chỉnh các image trong một bài viết khác của loạt này. Bổ sung thêm image khởi động Bước đầu tiên trong quá trình làm việc với image store của máy chủ Windows DS là bổ sung thêm image khởi động vào kho lưu trữ. Thứ quan trọng nhất ở đây là thêm vào đúng image khởi động. Bạn nên sử dụng image khởi động của Windows Vista Service Pack 1 hoặc mới hơn không lấy từ các phiên bản Windows Vista RTM. Giải thích cho điều này là vì nếu bạn sử dụng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
38    8    1    09-08-2020
5    2    0    09-08-2020
5    7    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
41    19    0