TAILIEUCHUNG - Câu hỏi ôn tập Kinh tế chương trình Cao học

Tài liệu tham khảo các câu học ôn tập kinh tế chương tình Cao học, giúp các bạn sinh viên ôn thi lên cao học | Câu hỏi ôn tập - Chương trình Cao học 1. Kinh tế vĩ mô khác với kinh tế vi mô như thế nào Những vấn đề chính yếu của kinh tế vĩ mô là gì 2. Sự khác nhau giữa GDP và GNI là gì 3. Sự khác nhau giữa chỉ số giá Laspeyres như CPI và chỉ số giá Paasche như chỉ số khử lạm phát hay chỉ số giảm phát GDP - GDP deflator 4. Trong mô hình tăng trưởng Solow mỗi sự kiện sau đây ảnh hưởng như thế nào đến mức thu nhập trên mỗi lao động ở trạng thái dừng và tốc độ tăng trưởng thu nhập trên mỗi lao động ở trạng thái dừng a tăng tỷ lệ tiết kiệm s b tăng tốc độ tăng trưởng dân số n c tăng tốc độ tăng trưởng công nghệ g thông qua nâng cao năng lực lao động 5. Hạch toán tăng trưởng là gì Ý nghĩa của TFP và tốc độ thay đổi của nó 6. Giải thích các ngân hàng tạo ra tiền như thế nào Mối quan hệ giữa cơ sở tiền và cung tiền là gì Làm thế nào ngân hàng trung ương tăng cơ sở tiền 7. Phân biệt giữa đô la hóa đặc quyền thu lợi từ việc phát hành tiền thuế lạm phát và chính sách vô hiệu hóa chính sách bù trừ 8. Phương trình số lượng là gì Tốc độ lưu chuyển thu nhập của tiền là gì Thuyết số lượng tiền là gì 9. Giải thích phương trình Fisher Nếu tỷ lệ lạm phát dự kiến tăng chuyện gì xảy ra cho lãi suất danh nghĩa 10. Chi phí của lạm phát là gì 11. Cán cân thương mại và đầu tư nước ngoài ròng liên hệ với nhau như thế nào 12. Định nghĩa tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực 13. Điều gì xảy ra cho tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền của hai nước nếu một trong hai nước có tỷ lệ lạm phát cao hơn nước kia 14. Lời giải thích về mặt kinh tế cho độ dốc của đường IS là gì Cho độ dốc của đường LM là gì 15. Điều gì khiến đường IS dịch chuyển Điều gì khiến đường LM dịch chuyển Hãy chắc chắn rằng bạn có thể giải thích được lý do tại sao 16. Đường tổng cầu được suy ra từ mô hình IS-LM như thế nào Cách giải thích về mặt kinh tế cho độ dốc của đường AD là gì 17. Điều gì làm cho đường tổng cầu AD dịch chuyển 18. Tại sao thay đổi mức giá không làm đường tổng cầu dịch chuyển 19. Hãy xem xét một nền kinh tế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
150    14    0