TAILIEUCHUNG - Triển khai Vista – Phần 15: Thực thi các dịch vụ triển khai của Windows

Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu nguyên nhân tại sao Windows DS lại cần thiết đến vậy và đã kiểm tra các tính năng và các thành phần khác của Windows DS. Trong phần này và phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thực thi Windows DS bên trong môi trường Active Directory. | Triển khai Vista - Phần 15 Thực thi các dịch vụ triển khai của Windows Nguồn Mitch Tulloch Quản trị mạng - Trong phần trước của loạt bài này chúng tôi đã giới thiệu nguyên nhân tại sao Windows DS lại cần thiết đến vậy và đã kiểm tra các tính năng và các thành phần khác của Windows DS. Trong phần này và phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách thực thi Windows DS bên trong môi trường Active Directory. Thực thi Active Directory bên trong cơ sở hạ tầng mạng của tổ chức là một quá trình gồm ba bước Chuẩn bị môi trường để bảo đảm hội tụ đủ các yếu tố cần thiết cho việc thực thi Windows dS. Cài đặt Windows DS role trên một hoặc nhiều máy chủ đang chạy Windows Server 2008. Thực thi cấu hình ban đầu của các máy chủ Windows DS đã triển khai. Trong phần này chúng ta sẽ kiểm tra hai bước đầu tiên còn trong phần tiếp theo chúng ta sẽ xem xét đến bước thứ ba trong quá trình thực thi Windows DS. Bước 1 Chuẩn bị môi trường cho Windows DS Để chuẩn bị môi trường mạng cho việc thực thi phiên bản Windows Server 2008 cho Windows DS bạn cần những thành phần dưới đây Môi trường Active Directory Domain Services với tối thiểu một domain controller DNS server và DHCP server. Một máy chủ thành viên đang chạy hệ điều hành mà nó gia nhập và chưa cài đặt role nào trên nó. Hình 1 mô tả môi trường test mà chúng ta sẽ sử dụng cho một số phần tiếp theo. Môi trường này có có hai máy chủ thuộc miền nằm trong Seattle SEA như dưới đây SEA-DC1 là một domain controller đã cài đặt các role DNS và DHCP Server. SEA-WDS là một máy chủ thành viên chưa có role nào cài đặt trên nó. Một vài máy đích chưa cài đặt hệ điều hành để ban sẽ triển khai Windows Vista SP1 phiên bản Enterprise bằng cách sử dụng môi trường triển khai Windows DS. Domain Controller DNS Server DHCP Server SEA DCI . Destination Computers no operating system Installed No roles installed yet Hình 1 Môi trường test cho việc thực thi Windows DS Lưu ý Để có

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT