TAILIEUCHUNG - Những nguyên tắc của công việc biên tập

Biên tập bản thảo là hoạt động phức hợp nhất, và cũng có lẽ là hoạt động đòi hỏi trách nhiệm cao nhất của quá trình xuất bản! Một trong những nghịch lý của công việc biên tập là vấn đề trách nhiệm. Về mặt luật pháp, biên tập viên (BTV) không chịu trách nhiệm về nội dung của sản phẩm in. Trách nhiệm ở đây, trước hết thuộc về tác giả, và ở một mức độ nhỏ hơn, nhiều khi chỉ mang tính gián tiếp, thuộc về nhà xuất bản. Tuy nhiên, chính sự khác biệt giữa một BTV trung. | Những nguyên tăc của công việc biên tập Trích đoạn sau đây dịch từ Cẩm nang của các BTV và các tác giả Gyurcsák János Nhà xuất bản Osiris Budapest 1996 - Trang 258-259 một cuốn sách gối đầu giường của nhiều thế hệ BTV và tác giả Hungari cho thấy một quan điểm khoa học và hợp lý về những nguyên tắc biên tập. Biên tập bản thảo là hoạt động phức hợp nhất và cũng có lẽ là hoạt động đòi hỏi trách nhiệm cao nhất của quá trình xuất bản Một trong những nghịch lý của công việc biên tập là vấn đề trách nhiệm. Về mặt luật pháp biên tập viên BTV không chịu trách nhiệm về nội dung của sản phẩm in. Trách nhiệm ở đây trước hết thuộc về tác giả và ở một mức độ nhỏ hơn nhiều khi chỉ mang tính gián tiếp thuộc về nhà xuất bản. Tuy nhiên chính sự khác biệt giữa một BTV trung bình và một BTV giỏi là ở chỗ BTV giỏi nhất định cần phải có sự can thiệp về nội dung bản thảo và như thế vẫn có trách nhiệm ở một dạng nào đó khi tác phẩm được in. Cố nhiên BTV không bao giờ được thực hiện những thay đổi những bổ sung về nội dung và những chỉnh sửa nếu không được sự biết đến của tác giả. Nhưng một BTV nếu muốn quan tâm đến những vấn đề nội dung đòi hỏi phải có sự hiểu biết trong lĩnh vực mà tác giả đả động tới cho dù có thể không ở mức như tác giả. Có điều một BTV giỏi không chỉ suy nghĩ được trong bản thảo mà còn phải suy nghĩ được trong tác phẩm in nghĩa là sau khi đọc bản thảo trái với đa số các tác giả BTV phải có được hình dung về tác phẩm in hoàn chỉnh. Thông thường các tác giả cũng nhận thức được điều này nên họ luôn gắn bó với một vài BTV có tên tuổi. Cố nhiên uy tín của BTV - ở mọi nơi trên thế giới - kém xa uy tín của tác giả. Và cũng không thể trả lời được câu hỏi tại sao một BTV xuất sắc lại cam phận BTV mà không trở thành tác giả. BTV có vai trò môi giới giữa tác giả và độc giả bởi lẽ đồng thời họ phải suy nghĩ được bằng cái đầu của tác giả và độc giả nghĩa là họ cần phải hiểu tác giả thực chất muốn nói gì mặt khác cần giúp đỡ người đọc hiểu được điều mà tác giả muốn nói. Trên tư .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    7    0    15-08-2020
380    4    0    15-08-2020
2    7    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TÀI LIỆU HOT
3    22    0
28    5    0
17    3    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
8    5    0