TAILIEUCHUNG - Đa dạng sinh học - Chương 6: Sinh vật

Quan hệ hỗ trợ : - Các cá thể sinh vật sống chung thành bầy đàn , hỗ trợ nhau về thức ăn , chỗ ở và cùng bảo vệ lẫn nhau khỏi kẻ thù. | VI . Sinh vật. Quan hệ cùng loài : - Hỗ trợ. - Cạnh tranh. Quan hệ khác loài : - Cạnh tranh. - Vật ăn thịt – con mồi. - Kí sinh – vật chủ. - Hãm sinh. - Cộng sinh. - Hợp sinh. - Hội sinh. - Trung sinh. 1. Quan hệ cùng loài : ) Quan hệ hỗ trợ : - Các cá thể sinh vật sống chung thành bầy đàn , hỗ trợ nhau về thức ăn , chỗ ở và cùng bảo vệ lẫn nhau khỏi kẻ thù. ) Quan hệ cạnh tranh cùng loài : - Là sự đấu tranh giành thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác ( như ánh sáng, nước ) giữa các cá thể trong loài. ➨ Sự phân ly các cá thể và hình thành quần thể mới. 2. Quan hệ khác loài : ) Quan hệ cạnh tranh: - Xảy ra khi các loài khác nhau có cùng nhu cầu về thức ăn , nơi ở nhưng không được đáp ứng đầy đủ. - Nhu cầu càng giống nhau thì cạnh tranh càng khốc liệt. - vd: Cỏ lồng vực trong ruộng lúa - Xảy ra khốc liệt hơn so với cạnh tranh cùng loài. Đương nhiên, các loài cạnh tranh do ô sinh thái của chúng chồng chéo lên nhau. ➪ ý nghĩa: - Biến động số lượng:những loài có khả năng sinh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    4    0    11-08-2020
6    2    0    11-08-2020
3    5    0    11-08-2020
4    7    0    11-08-2020
30    7    0    11-08-2020
8    4    0    11-08-2020
4    3    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN