TAILIEUCHUNG - Lý luận và thực tiễn báo chí truyền hình - ĐH Khoa Học Xã Hội Nhân Văn

Nhờ sự nghiên cứu nỗ lực của các nhà bác học, đồng thời những phát minh trong lĩnh vực vật lý và kỹ thuật cao như: chế tạo ra đĩa kim loại quay trên vật thể đơn giản (nhà bác họp Nép Kêu Đức năm 1879), chế tạo ra đĩa kim loại quay trên vật thể đơn giản (nhà Bác học Eedixơn) đến năm 1927 một số nước phát triển mới bắt đầu xây dựng nhiều đài truyền hình. Cũng có nước lúc đó mới thành công trong việc phát hình. Ở Nga phát hình thành công năm 1928, màn. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ BÀI TẬP MÔN LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH 0 I. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH Nhờ sự nghiên cứu nỗ lực của các nhà bác học đồng thời những phát minh trong lĩnh v ực vật lý và kỹ thuật cao như chế tạo ra đĩa kim lo ại quay trên vật thể đơn giản nhà bác họp Nép Kêu Đức năm 1879 chế tạo ra đĩa kim loại quay trên vật thể đơn giản nhà Bác h ọc Eedixơn . đến năm 1927 một số nước phát triển mới bắt đầu xây dựng nhiều đài truyền hình. Cũng có nước lúc đó mới thành công trong việc phát hình. Ở Nga phát hình thành công năm 1928 màn hình nhỏ bằng bao diêm 30 dòng quét s tương đương 1200 đ iể m 10 năm sau năm 1937 mới hoàn thành thời kỳ thử nghiệm và xây dựng đài phát thanh. Người ta vẫn truyền đi những hình ảnh ch ết thông tin rất chậm do ảnh hưởng của chiến tranh th ế giới thứ hai đã cản trở sự phát triển của truyền hình. Từ 1945 - 1955 các đài truyền hình thế giới mới được khôi phục phát triển trở lại. Liên Xô xây dựng thành công đài truyền hình Octanbinơ cột truyền hình cao 500m xếp sau một cột truyền hình Tô rôn lô canada trên 500m. Nă m 1955 báo chí truyền hình thế giới b ước sang giai đoạn phát triển mạnh mẽ trở thành báo ngày vì đã cập nhật được thông tin nhờ các chương trình phát thẳng nay chương trình trực tiếp từ nơi xảy ra sự kiện đến công chúng. Từ đây đã đánh dấu bước phát triển của báo chí thế giới bộc lộ năng lực kỹ thuật của phóng viên và khâu kỹ thu ật. Về kỹ thuật truyền hình ngày càng hoàn hảo dần. Từ chỗ 30 dòng quét s tăng lên 90 331. 625. 1250 là truyền hình có độ nét cao. Máy thu hình ngày càng phát triển ở các nước phát triển qua thống kê đạt 300 máy 1000 dân một gia đình có một máy . Ghi số ở nước Mỹ cao hơn năm 1970 có 400 máy 1000 dân đến 1900 tăng lên 813 máy 1000 dân. Nă m 1980 - 1981 xuất hiện truyền hình không biên giới kênh cáp truyền hình CNN. Trước đó Mỹ đã có những đài rất nổi tiếng như ABC NBC CBS cạnh tranh ghê gớm v ới CNN. Năm 1985

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
25    4    0    13-08-2020
3    5    0    13-08-2020
8    5    0    13-08-2020
5    21    0    13-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0