TAILIEUCHUNG - AutoSaver | Tự động lưu công việc đang thực hiện

AutoSaver | Tự động lưu công việc đang thực hiện Để đề phòng mất dữ liệu trong quá trình làm việc, một vài phần mềm cung cấp chức năng “Auto save” để tự động lưu quá trình làm việc sau một khoảng thời gian nhưng không phải phần mềm nào cũng có chức năng này. AutoSaver là sự thay thế hoàn hảo.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    3    0    13-08-2020
12    4    0    13-08-2020
570    7    0    13-08-2020