TAILIEUCHUNG - Tự động hoá việc lưu trữ với công nghệ phân tầng dữ liệu

Phần mềm thông minh có thể tự động phân bố dữ liệu trên các dạng lưu trữ hiệu quả nhất. Một dự án quét tài liệu đã tạo ra dung lượng LUN các hồ sơ cũ của tòa án. Glenn, quản lý IT cao cấp cho Tòa án Ohio, cho biết chỉ có 6% các file được truy cập trong năm qua và phần còn lại đáng ra không nên nằm trên một đĩa đắt tiền như Fibre Channel. | Tự động hoá việc lưu trữ với công nghệ phân tầng dữ liệu Phần mềm thông minh có thể tự động phân bố dữ liệu trên các dạng lưu trữ hiệu quả nhất. Một dự án quét tài liệu đã tạo ra dung lượng LUN các hồ sơ cũ của tòa án. Glenn quản lý IT cao cấp cho Tòa án Ohio cho biết chỉ có 6 các file được truy cập trong năm qua và phần còn lại đáng ra không nên nằm trên một đĩa đắt tiền như Fibre Channel. Khó khăn của ông là làm sao xác định đúng 94 file không được truy nhập còn lại mà ông có thể chuyển đi tại bất kỳ thời gian nào đến các ổ đĩa Serial ATA chậm hơn và ít tốn kém hơn. Cuối cùng ông cũng đã có được phần mềm mà ông cần đó là công nghệ lưu trữ động - Dynamic Storage Technology DST - một phần của Novell Open Enterprise Server 2 - để tạo tập tin và tự động thực hiện các chính sách di chuyển file trên cơ sở khi file cuối cùng đã được truy nhập. Sau một tuần điều chỉnh các cấu hình Glenn nói Nó cho một kết quả thật tuyệt vời ông đã giải phóng ít nhất một tá ổ đĩa Fibre Channel. Bằng cách giảm số lượng các tập tin hoạt động ông cũng cắt giảm thời gian sao lưu hàng ngày của mình từ 14 giờ xuống 47 phút. Việc cài đặt rất đơn giản và cấu hình yêu cầu chỉ cần di chuyển các LUN cũ sang ổ cứng SATA thực hiện đổi tên LUN tạo ra một LUN nhỏ hơn trên Fibre Channel để thay thế nó chỉ định các LUN mới làm volume chính primary và LUN cũ với vai trò shadow. Sau đó tôi bắt đầu thiết lập các quy tắc di chuyển Glenn nói. Không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào cho DST ông nói thêm nhưng ước tính tiết kiệm được nhờ sự giảm yêu cầu đối với các ổ đĩa và điện năng. Glenn là một trong những người hưởng lợi đầu tiên của một công nghệ mới gọi là tự động phân tầng dữ liệu nó tự động hóa không chỉ sự di chuyển dữ liệu mà còn có nhiệm vụ giám sát dữ liệu đang được sử dụng như thế nào và xác định những dữ liệu cần phải đưa vào dạng lưu trữ. Nhưng phân tầng tự động vẫn chưa trở thành phổ biến bởi vì mới chỉ có ít phân phối cung cấp công nghệ này và vẫn chưa được chứng minh có thể làm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT