TAILIEUCHUNG - BÁO CHI PHÁT THANH PHẦN 2

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu thông tin của con người ngày càng cao. Phát thanh cũng nằm trong xu thế phát triển chung của hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Với thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ số đang thâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống và có sức thu hút lớn bởi ưu thế về tính chính xác cao và chất lượng tuyệt hảo. Các phương tiện truyền thông đã sớm được ứng dụng công nghệ số. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA BÁO CHÍ BÀI CUỐI KỲ MÔN BÁO CHI PHÁT THANH PHẦN 2 Đề bài Phân tích những đặc điểm khác biệt củ a việc thiết kế chương trnh tọa đàm phát thanh trực tiếp so với phát thanh phát lại. Xã hội ngày càng phát triển nhu cầu thông tin của con người ngày càng cao. Phát thanh cũng nằm trong xu thế phát triển chung của hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng. Với thành tựu của khoa học kỹ thuật công nghệ số đang thâm nhập vào các lĩnh vực của đời sống và có sức thu hút lớn bởi ưu thế về tính chính xác cao và chất lượng tuyệt hảo. Các phương tiện truyền thông đã sớm được ứng dụng công nghệ số trong việc sản xuất các chương trình phát thanh của mình trong đó phát thanh kỹ thuật số là phát thanh Internet đang chiếm những ưu thế nhất định. Phát thanh kỹ thuật số Digital Audio Broadcasting hoạt động nhờ sự phối hợp 2 công nghệ số MPEG hệ thống nén âm thanh và COFOM mã hóa sóng trực giao phân chia đa thành phần . Công nghệ số hóa và âm thanh kỹ thuật số đã trở thành các tiền đề kỹ thuật của phát thanh trên mạng Internet vì toàn bộ quá trình xử lý và truyền phát thông tin của máy tính chỉ có thể thực hiện trên nguồn thông tin số. Một mặt công nghệ số là điều kiện kỹ thuật để phát thanh trên internet ra đời mặt khác công nghệ số có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình và phương thức hoạt động của phát thanh trên mạng internet. Xu thế đầu tiên và cũng là xu thế quan trọng nhất đó chính là phát thanh kỹ thuật số và phát thanh mạng Internet phát triển theo hướng phù hợp với chuẩn công nghệ của các loại phương tiện khác. Hiện nay trên thế giới có khoảng đài phát thanh có website trên mạng Internet tất nhiên các webisite này tồn tại trên internet dưới hiều dạng nhiều kiểu song tuyệt đại đa số các webesite này đều có đặc điểm chung là tận dụng tối đa những thành quả của công nghệ truyền thông đa phương tiện. Cơn bão của sự phát triển công nghệ này mang tính và các thế hệ máy tính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    3    0    10-08-2020
49    9    0    10-08-2020
24    3    0    10-08-2020
5    3    0    10-08-2020
16    2    0    10-08-2020
84    6    0    10-08-2020
79    5    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
7    7    0