TAILIEUCHUNG - quy trình công nghệ gia công giá dẫn hướng, chương 6

Phương án gia công: Phay mặt đầu đạt cấp chính xác IT14 ,Rz=40 m Định vị: Dùng phiến tỳ lên mặt đầu 1 khống chế 3 bậc tự do. Dùng chốt trụ ngắn định vị vào mặt lỗ 4 khống chế 2 bậc tự do. Dùng chốt trám định vị vào mặt lỗ 5 khống chế 1 bậc tự do. Chi tiết được khống chế 6 bậc tự do. Phương án kẹp chặt: Dùng bulong kẹp chặt, tạo lực ép bề mặt 1 của chi tiết vào bề mặt phiến tỳ Chọn máy: Chọn máy phay ngang công. | Chương 6 Nguyên cong 5 Phay mặt đầu 12 13 Sô đồ gá đăt Phương án gia công Phay mát đáu đát cấp chính xác IT14 Rz 40 pm Đình vì Dung phiến ty len mát đáu 1 không chê 3 bạc tự dô. Dùng chốt trụ ngan định vị vào mặt lỗ 4 không chế 2 bậc tự do. Dùng chốt tràm định vị vào mật lô 5 khống chê 1 bậc tự do. Chi tiết được không chế 6 bậc tự dô. Phương àn kêp chàt Dùng bùlong kêp chàt tàô lực êp bê màt 1 cùà chi tiết vào bê màt phiến tỳ Chon mày Chon mày phàỳ ngàng công xôn 6H12 Bê màt làm viêc cùà bàn mm2 320x1250 Công sùất đông cơ 7 Kw Số vông qùàỳ trục chính v ph 30-1500 Bươc tiến cùà bàn 30-1500 mm ph - Chon dùng cù càt -Dàô phàỳ đĩà bà màt ràng thêp giô. Vàt liêù P18. Càc thông sô hình hoc cùà dào 1 tràng 43 Gôc sàù a 160 Gôc trươc Y 150 Góc nghiêng chính ọ 450. Góc nghiêng rãnh xoan của dao o 8-150. Kích thước của dao 3 trang 368 Đường kính dao phay D 100 mm Đường kính ló của dao phay d 32 mm Bê rộng dao phay B 6-25 mm - Số rang 20 rang Dung củ kiêm tra thước cạp dai 150mm đọ chính xac 0 1mm Dung dìch trớn ngủoi khong Nguyên cong 6 Khoan lỗ 015 0 43 Sớ đo ga đat

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN