TAILIEUCHUNG - ô to sử dụng năng lượng mới, chương 6

Tấm quang điện mặt trời Tấm quang điện mặt trời chứa nhiều dãy pin năng lượng mặt trời có thể chuyển ánh sáng thành điện năng. Pin năng lượng mặt trời có thể gọi là pin quang điện. Pin quang điện có tác dụng hấp thụ năng lượng của mặt trời và tạo ra dòng điện giữa 2 cực điện từ nghịch thống máy năng lượng mặt trời chủ động sử dụng quạt hoặc máy bơm để luân chuyển nhiệt năng mà bộ phận thu quang năng lấy được. Bộ phận thu quang năng này có chức năng hấp. | Chương 6 Đặc điểm động cơ về năng lượng mặt trời Tấm quang điện mặt trời Tấm quang điện mặt trời chứa nhiều dãy pin năng lượng mặt trời có thể chuyển ánh sáng thành điện năng. Pin năng lượng mặt trời có thể gọi là pin quang điện. Pin quang điện có tác dụng hấp thụ năng lượng của mặt trời và tạo ra dòng điện giữa 2 cực điện từ nghịch thống máy năng lượng mặt trời chủ động sử dụng quạt hoặc máy bơm để luân chuyển nhiệt năng mà bộ phận thu quang năng lấy được. Bộ phận thu quang năng này có chức năng hấp thụ năng lượng mặt trời và chuyển nó thành nhiệt năng đi sưởi ấm các tòa nhà cũng như làm nóng nước. 6. Tiềm năng của pin nhiên liệu - Theo dự báo của hiệp hội năng lượng mặt trời đang phát triển khá lạc quan và xác nhận rõ ràng và trình bày ở cuối đoạn này 2008 Sự phát triển dành cho các ứng dụng thiết thực đã chỉ ra sự xử lí ổn định và cho thấy một tia hi vọng ở tương lai. Các nhà nghiên cứu Mỹ đã có ý tưởng đưa lên không gian các vệ tinh khổng lồ các cấu trúc có thể thổi phồng được trang bị các tấm pin mặt trời và các ăng ten. Các trạm thu dưới mặt đất sẽ chuyển năng lượng được truyền thành điện năng thậm chí nhiên liệu tổng hợp mà so với điện được sản xuất bởi các trạm điện mặt trời dưới mặt đất thì có nhiều ưu điểm hơn nhiều 7 Năng lượngmặt trời pin một bộ chuyển hóa năng lượng Phương trình E mc2 biểu diễn tương quan giữa khối lượng và năng lượng. Trong phản ứng hợp hạch một phần thế năng mass energy của chất phản ứng reactant biến đổi thành động năng của sản phẩm tạo ra. Năng lượng liên kết binding energy là năng lượng tương đương với chênh lệch khối lượng giữa một hạt nhân trọn vẹn và các thành phần của nó gồm các proton và neutrón. Đối với năng lượng được giải thoát qua quá trình hợp hoặc phân hạch các sản phẩm cần có năng lượng liên kết cho mỗi proton hoặc neutron cao hơn là cho chất phản ứng. Hợp hạch chỉ giải phóng năng lượng đối với các chất nguyên tố nhẹ khác với phân hạch giải phóng năng lượng đối với các chất nặng. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
43    4    0    11-08-2020
62    4    0    11-08-2020
85    4    0    11-08-2020
31    5    0    11-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN