TAILIEUCHUNG - Các tiện ích mở rộng của Google Chrome

Các tiện ích mở rộng của Google Chrome Mặc dù Google Chrome hoạt động mà không cần sự hỗ trợ mở rộng, nhưng khi thêm vào, không mất thời gian lâu để ứng dụng phát triển rộng rãi để tạo ra một nơi lưu trữ mở rộng cho trình duyệt. Cũng giống như Firefox đã chứng minh được, những mở rộng này thực sự tiện ích. Vì vậy, trong bài này chúng tôi sẽ đưa ra những tiện ích mở rộng tốt nhất (không có thứ tự cụ thể) của Google Chrome. 1. Google Mail Checker Plus i. | Các tiện ích mở rộng của Google Chrome Mặc dù Google Chrome hoạt động mà không cần sự hỗ trợ mở rộng nhưng khi thêm vào không mất thời gian lâu để ứng dụng phát triển rộng rãi để tạo ra một nơi lưu trữ mở rộng cho trình duyệt. Cũng giống như Firefox đã chứng minh được những mở rộng này thực sự tiện ích. Vì vậy trong bài này chúng tôi sẽ đưa ra những tiện ích mở rộng tốt nhất không có thứ tự cụ thể của Google Chrome. 1. Google Mail Checker Plus Gco le Chr m extension J ealiution . Hi . name is Mihai lonescu and I Work on the Google Chrome extensions learn Thank you lor. . Inbox for Mihai Ionesco Ï3HÏ Q Read Delete s aIfi Archive Trong khi tính năng thông báo có emai của Google có thể làm công việc này nhưng đối với người dùng trình duyệt web thì Google Mail Checker Plus chính là thứ bạn cần. Cũng giống như Outlook tiện ích này sẽ gửi thông báo tới màn hình desktop của bạn khi kích vào icon của tiện ích trong thanh công cụ sẽ hiển thị những email mới nhận được. Bạn cũng có thể đọc e mail trong cửa sổ này xóa email đó hoặc đánh dấu nó là một SPAM. 2. IE Tab Giờ đây bạn có thể tìm thấy một trang web bắt buộc phải chạy với IE mà không trình duyệt nào khác có thể hiển thị thông tin được IE Tab là một giải pháp. Chỉ cần tích vào ô Automatically use IE Tab to display the following URLs và Internet Explorer ngay lập tức sẽ tải thông tin của trang bạn cần. Đây cũng là công cụ nhanh chóng dễ sử dụng đối với những người lập trình web khi họ muốn thử khả năng tương thích của IE mà không cần mở trình duyệt này. Bạn cũng có thể cài đặt cho một số trang để có thể thường xuyên mở bằng IE Tab. 3. After the Deadline 1 new Did vou mean. knew dnt spell well 1 new Explain. dnt spell 1 HE - Ignore suggestion Ignore always Edit Selection. Bạn không hài lòng với built-in spell-checker của Chrome Nếu vậy After the Deadline đáng là tiện ích mà bạn nên để ý tới. Ở một số mặt tiện ích này cao cấp hơn so với những gì bạn nhận được trong word processor khi nó không

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    5    0    10-08-2020
251    3    0    10-08-2020
8    5    0    10-08-2020
6    8    0    10-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN