TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Thu hút và sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngành điện Việt Nam”

Điện lực là một trong những ngành công nghiệp chủ lực đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Đây là ngành công nghiệp chiến lược, là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và không thể thiếu được trong cuộc sống sinh hoạt của chúng ta. Trong những năm qua, ngành điện Việt Nam đã đạt được những thành công đáng khích lệ với sản lượng điện sản xuất ra ngày càng. | LỜI NÓI ĐẦU Điện lực là một trong những ngành công nghiệp chủ lực đóng vai trò rất quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đặc biệt là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Đây là ngành công nghiệp chiến lược là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp khác và không thể thiếu được trong cuộc sống sinh hoạt của chúng ta. Trong những năm qua ngành điện Việt Nam đã đạt được những thành công đáng khích lệ với sản lượng điện sản xuất ra ngày càng tăng và chất lượng dịch vụ điện ngày càng được cải thiện. Đạt được những thành công đó là nhờ vào các chính sách đường lối điều hành phát triển đúng đắn của Chính phủ cũng như của Tổng công ty điện lực Việt Nam. Những thành công mà ngành điện đã đạt được cũng một phần nhờ vào sự hỗ trợ về vốn đầu tư phát triển của các nhà đầu tư nước ngoài các nhà tài trợ vốn quốc tế là các chính phủ và các tổ chức tài chính quốc tế cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam nói chung và ngành điện nói riêng trong thời gian qua. Mặc dù đã gặt hái được những thành công đáng kể trong thời gian qua nhưng ngành điện cũng gặp không ít những khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển đặc biệt là khó khăn và thách thức về huy động vốn cho đầu tư và phát triển. Theo tính toán của Tổng công ty Điện lực Việt Nam EVN từ nay đến 2010 nhu cầu điện sẽ có mức tăng trưởng bình quân trên 14 năm gần gấp đôi mức tăng trưởng GDP dự kiến trong giai đoạn này. Với tốc độ tăng trưởng như vậy ngành điện sẽ cần phải huy động được khoảng 2 tỉ USD mỗi năm cho đầu tư và phát triển một nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh các ngành khác của đất nước cũng đang cần một nguồn vốn đầu tư lớn để phát triển. Với một số vốn đầu tư lớn như vậy thách thức đặt ra cho ngành điện là sẽ huy động nguồn vốn này ở đâu và làm thế nào để có thể sử dụng nguồn vốn này một cách có hiệu quả góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội - 1 - của đất nước trong những năm tới. Để giải quyết được những vấn đề trên đòi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.