TAILIEUCHUNG - Một tiện ích nhỏ giúp bạn không bị làm phiền bởi những thông tin về người yêu cũ

Một tiện ích nhỏ giúp bạn không bị làm phiền bởi những thông tin về người yêu cũ Chia tay là một điều không dễ dàng, và để tránh tối đa gặp phải những gì liên quan đến người cũ khi lướt internet khi mà Facebook, Twitter, mail, càng ngày càng phổ biến là một vấn đề khó khăn. Với plug-in Ex-Blocker dành cho các trình duyệt sẽ giúp bạn thực hiện điều ấy. | Một tiện ích nhỏ giúp bạn không bị làm phiền bởi những thông tin về người yêu cũ Make Vour Blocker li ktU IrtMÍMt tW-Oh rt-brf Ễffl ụủU I r-riu L-IM Chia tay là một điều không dễ dàng và để tránh tối đa gặp phải những gì liên quan đến người cũ khi lướt internet khi mà Facebook Twitter mail .càng ngày càng phổ biến là một vấn đề khó khăn. Với plug-in Ex-Blocker dành cho các trình duyệt sẽ giúp bạn thực hiện điều ấy. The Ex-Blocker là một plugin hỗ trợ tốt nhất cho trình duyệt Firefox và Chrome có khả năng tự động lọc ra những thông tin về Ex của bạn trên internet và chặn chúng. Để bắt đầu bạn hãy vào đây và lựa chọn trình duyệt đang sử dụng. Make Your Ex Blocker What internet browser are you Firefox Chrome Other Sau đó bạn chỉ cần khai báo họ tên người muốn block username trên Twitter Facebook URL blog và plug-in này sẽ lo nốt phần còn lại cho bạn. Your First Ex Nah donĩ block this one. Tieir first name is and their last name is Their Twitter username is @ . Their Facebook http Their blog URL http

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.