TAILIEUCHUNG - Luận văn tốt nghiệp “Thuế GTGT và việc thực hiện Luật thuế GTGT ở công ty TNHH Thương Mại – Vân tải – Du Lịch”

Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinhtế của đất nước, Việt Nam chúng ta cần phải có môi trường đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp, rõ ràng và ổn định. Đáp ứng mục tiêu đó, Luật thuế giá trị gia tăng(GTGT) đã được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999 thay thế cho Luật thuế Doanh 7 năm thực hiện,. | Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Phát triển kinh tế luôn là mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Để thúc đẩy quá trình phát triển kinhtế của đất nước Việt Nam chúng ta cần phải có môi trường đầu tư thuận lợi và cơ chế chính sách sao cho phù hợp rõ ràng và ổn định. Đáp ứng mục tiêu đó Luật thuế giá trị gia tăng GTGT đã được quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá IX thông qua tại kỳ họp thứ 11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 01 1999 thay thế cho Luật thuế Doanh 7 năm thực hiện Luật thuế GTGT về cơ bản đã phát huy được các mặt tích cực đối với đời sống kinh tế xã hội góp phần khuyến khích đầu tư ổn định sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trình độ quản lý của ngành thuế. Trải qua thực tiễn áp dụng thuế GTGT cũng nảy sinh nhiều khó khăn vướng mắc cần giải quyết như vấn đề hoá đơn khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT thuế suất thuế đã được sửa đổi bổ sung và giải quyết được phần nào những vướng mắc trên song so với nhiệm vụ và yêu cầu phát triển kinh tế hiện nay thì Luật thuế GTGT vẫn còn một số khiếm khuyết cần nghiên cứu giải quyết để Luật thuế GTGT ngày càng hoàn thiện và phù hợp với tình hình kinh tế nước ta. Nhận thức được tầm quan trọng của thuế GTGT với vốn kiến thức đã được trang bị ở trường học cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Thương Mại - Vận Tải - Du Lịch em đã chọn đề tài Thuế GTGT và việc thực hiện Luật thuế GTGT ở công ty TNHH Thương Mại - Vân tải - Du Lịch làm đề tài luận văn của mình. Ngoài phần Mở đầu và Kết luận luận văn gồm 3 phần Phần 1 Một số vấn đề chung về thuế và thuế GTGT. Phần 2 Tình hình thực hiện Luật thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại - Vận Tải - Du Lịch. Phần 3 Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện việc thi hành Luật thuế GTGT tại công ty TNHH Thương Mại - Vận tải - Du Lịch. Lê Thị Quỳnh Hoa - MSV 2002A824 - Lớp 7A04 Luận văn tốt nghiệp PHẦN 1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THUẾ VÀ THUẾ GTGT QUÁT CHUNG VỀ THUẾ 1. Khái quát về Thuế Thuế là một phạm trù kinh tế xuất hiện tồn tại và phát triển cùng với sự hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.