TAILIEUCHUNG - Chương 6: Mạch ổn áp một chiều

Mạch ổn áp một chiều có nhiệm vụ ổn định điện áp một chiều ở đầu ra của mạch khi điện áp một chiều ở đầu vào mạch thay đổi trong một phạm vi cho phép. Mạch ổn áp một chiều thường đặt sau bộ chỉnh lưu và lọc. | Chương 6 Mạch ổn áp một chiều CHƯƠNG 6 MẠCH Ổn Áp MỘT CHIEU Mạch ổn áp một chiều có nhiệm vụ ổn định điện áp một chiều ở đầu ra của mạch khi điện áp một chiều ở đầu vào mạch thay đổi trong một phạm vi cho phép. Mạch ổn áp một chiều thường đặt sau bộ chỉnh lưu và lọc. . Đặc tuyến V-A. Tính chất ổn áp của diod Zener D2 Ký hiệu của Diod Zener DIODE ZENER Hình . Đặc tuyến V-A của Diod Zener Các tham số cơ bản của Diod Zener Điện áp ổn định VZ là điện áp ngược đo được trên hai đầu D Z khi DZ được phân cực nghịch với dòng chảy qua DZ là IZ sao cho IZmin IZ IZmax. Nếu IZ IZmin thì DZ không có tính ổn áp nếu IZmax IZ thì DZ sẽ bị hỏng. Tính chất ổn áp của diod Zener là khi điện áp tren D Z đạt đến giá trị đánh thủng VZ dòng qua DZ biến thiên từ IZmin đến IZmax thì điện áp trên DZ vẫn không đổi và bằng VZ. . Các loại mạch ổn áp Nguồn ổn áp DC được phân thành hai loại là ổn áp tuyến tính và ổn áp xung. ổn áp tuyến tính có hiệu suất thấp tầm biến thiên điện áp vào hẹp độ ổn định điện áp ngõ ra không cao nhưng mạch thiết kế đơn giản. Bài giảng môn Kỹ thuật điện tử Chương 6 Mạch ổn áp một chiều . Ổn áp tuyến tính Vi It Rt Vo Hình ổn áp song song dùng Diod Zener Tác dụng linh kiện DZ Diod Zener làm nhiệm vụ ổn áp. Ri điện trở dùng để điều chỉnh sự thay đổi của điện áp đầu vào Rt điện trở tải Nguyên lý làm việc Ta có Ii IZ It định luật Kirchhop I VV VRi VZ định luật Kirchhop II Nếu VV thay đổi thì dòng IZ cũng thay đổi nhưng nếu thiết kế sao cho IZmin Iz IZmax thì VZ const Khi tải tiêu thụ dòng thấp IL ILmin dòng Ii chủ yếu chảy qua DZ. Ngược lại khi tải tiêu thụ dòng cực đại IL ILmax dòng qua DZ sẽ tối thiểu. Như vậy khi chọn Ri phải đảm bảo hai điều kiện sau Khi dòng tải cực đại IL ILmax dòng qua DZ là IZ Imin để DZ vẫn ổn định điên áp VZ Khi dòng tải cực tiểu IL ILmin dòng qua DZ là IZ Imax để DZ không bị phá hỏng vì vượt quá công suất tiêu tán cho phép. Khi hở tải IL 0 IL Ii nghĩa là lúc đó DZ tiêu thụ dòng cực đại. Do đó linh kiện ổn áp DZ phải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.