TAILIEUCHUNG - Lập trình cho cổng vào - ra I/O

Mặc dù các thành viên của họ 8051 đều có các kiểu đóng vỏ khác nhau , chẳng hạn như hai hàng chân DIP dạng vỏ dẹt vuông QFP và dạng chíp không chân đỡ LLC | chương 4 Lập trình cho cổng vào - ra I o Mô tả chân của 8051. Mặc dù các thành viên của họ 8051 ví dụ 8751 89C51 DS5000 đều có các kiểu đóng vỏ khác nhau chẳng hạn như hai hàng chân DIP Dual In-Line Pakage dạng vỏ dẹt vuông QFP Quad Flat Pakage và dạng chíp không có chân đỡ LLC Leadless Chip Carrier thì chúng đều có 40 chân cho các chức năng khác nhau như vào ra I 0 đọc RD ghi WR địa chỉ dữ liệu và ngắt. Cần phải lưu ý rằng một số hãng cung cấp một phiên bản 8051 có 20 chân với số cổng vào-ra ít hơn cho các ứng dụng yêu cầu thấp hơn. Tuy nhiên vì hầu hết các nhà phát triển chính sử dụng chíp đóng vỏ 40 chân với hai hàng chân DIP nên ta chỉ tập chung mô tả phiên bản này. RST RXD tXd NT0 NTT T0 t1 WR RD XtAL2 XTAL1 GND 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 8051 8031 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 Vcc AD0 aD1 aD2 AD3 aD4 AD5 AD6 AD6 EA CPP ALE PROG PSEN A15 A14 A13 A12 A11 A10 A9 ab Hình Sơ đổ bố trí chân của 8051. Trên hình là sơ đổ bố trí chân của 8051. Ta thấy rằng trong 40 chân thì có 32 chân dành cho các cổng P0 P1 P2 và P3 với mỗi cổng có 8 chân. Các chân còn lại được dành cho nguổn VCC đất GND các chângiao động XTAL1 và XTAL2 tái lập RST cho phép chốt địa chỉ ALE truy cập được địa chỉ ngoài EA cho phép cất chương trình PSEN. Trong 8 chân này thì 6 chân VCC GND XTAL1 XTAL2 RST và EA được các họ 8031 và 8051 sử dụng. Hay nói cách khác là chúng phải được nôi de cho hê thông làm viêc mà không can biet bô vi dieu khien thuôc ho 8051 hay 8031. Con hai chân khâc là PSEN và ALE d-îc sù dung chù yeu trong câc hê thông dua trên 8031. 1. Chân VCC Chân sô 40 là VCC cap diên âp nguon cho chip. Nguon diên âp là 5V. 2. Chân GND Chân GND Chân so 20 là GND. 3. Chân XTAL1 và XTAL2 8051 co môt bô giao dông trên chip nh-ng no yêu cau co môt xung dong ho ngoài de chay no.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT