TAILIEUCHUNG - Chương 7 Bôi trơn cho ĐCĐT tàu quân sự đặc điểm Khai thác hệ thống bôi trơn

Thời hạn phục vụ và độ tin cậy của ĐCĐT phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả bôi trơn các chi tiết làm việc, chất lợng dầu và chất phụ gia đợc sử dụng, chất lợng lọc và làm mát dầu bôi trơn. Chế độ bôi trơn tối u phải đảm bảo ma sát ớt của các chi tiết ĐCĐT. ở chế độ ma sát ớt thì các bề mặt ma sát luôn đợc phân cách nhau bằng lớp dầu bôi trơn có chiều dày xác định. | C, dới tác dụng của không khí và khí cháy lọt vào các -te, dầu tạo chất kết tủa. Hơi nớc có trong không khí và khí cháy khi lọt vào c ác -te bị ngng tụ và hơi ẩm hòa trộn với dầu trong các -te. Dầu có lẫn nớc sẽ tạo thành xà phòng, các xà phòng này tách ra tạo thành bùn xỉ ở dạng vật chất đông tụ. Nó chứa nớc, dầu, bột sắt, sản phẩm mài mòn, xỉ, tro và keo. Khi đọng trong các hốc trong động cơ, trong các bầu lọc, các lới hút của các bơm và trong các ống dẫn, các chất kết tủa và cặn lắng làm xấu đi sự làm việc của hệ thống bôi trơn và có thể dẫn đến gián đoạn sự cung cấp dầu. Xu hớng tạo kết tủa của dầu đợc xác định theo số lợng các chất kết tủa không hòa tan trong izô-ốctan (theo % trọng lợng) xuất hiện trong dầu khi ôxi hóa nó trong thiết bị ống nghiệm. Điêzen khi làm việc có khả năng tạo kết tủa ở các chế độ vòng quay và tải trọng nhỏ, các chế độ bị đốt nóng lâu, các chế độ nhiệt độ thấp, khi đó hiện tợng lọt không khí và khí cháy vào Các -te cũng nh sự ngng tụ hơi nớc trong Các -te bị tăng lên.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    3    0    09-08-2020
26    4    0    09-08-2020
8    6    0    09-08-2020
37    7    0    09-08-2020
380    5    0    09-08-2020
TÀI LIỆU LIÊN QUAN