TAILIEUCHUNG - Quản trị dự án - 10 bước để cứu nguy một Dự án

Đối với một Dự án đang trên bờ vực phá sản, việc khôi phục hay hủy bỏ nó cần phải được tiến hành một cách bài bản có trình tự để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, kịp thời. | Quản trị dự án - 10 bước để cứu nguy một Dự án - Đối với một Dự án đang trên bờ vực phá sản việc khôi phục hay hủy bỏ nó cần phải được tiến hành một cách bài bản có trình tự để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn kịp thời. Khi một Dự án bị sa lầy chúng ta nên cứu nó hay để cho nó chết Và làm sao để cứu Trước hết chúng ta phái xác định lại vấn đề. Gopai Kapur Chủ tịch Trung tâm Quản trị Dự án ở San Ramon bang Califomia Mỹ chia sẻ kinh nghiệm Khi một dự án gặp khó khăn bạn cần phải quan sát những dấu hiệu mang tính chất quyết định về chiến lược. Bạn phải có một cái nhìn từ một vị trí cao hơn . Mặc dù Giám đốc Dự án có thể là người đầu tiên phát hiện dấu hiệu của những vấn để nghiêm trọng nhưng chưa hắn là người đưa ra được một hành động thích hợp. Trong cuốn sách Catastrophe Disentang - lement Getting Software Projects Back On Track tạm dịch Sự gỡ rối tai hại Cứu nguy những Dự án phần mềm nhà xuất bản Addison -wesieyprofes - Sional năm 2006 tác giả . Beunatan viết như sau các Giám đốc Dự án thường tin rằng họ có thể tự giải quyết vấn đề hoặc thậm chí họ có thể hoàn toàn không biết gì về tính nghiêm trọng của vấn đề Beunatan hiện là Chủ tịch của Advanced Project Solutions Inc một Công ty chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ cho các dự án phần mềm ở Nonhfield bang Illinois Mỹ. Một số Giám đốc Dự án thậm chí còn không muốn thừa nhận thất bại và do vậy họ không thèm đếm xỉa đến việc tái đánh giá dự án. Thường thì nhà đầu tư sẽ quyết định xem dự án có cần phải được đánh giá lại hay không. Beunatan cho rằng quá trình tái đánh giá này không kéo dài quá hai tuần lễ ở những dự án có quy mô vừa và lớn. ông đưa ra mười bước khả dĩ áp dựng cho công tác này. 1. Ngừng dự án Những nhà tài trợ Giám đốc Dự án hay những nhà đầu tư chính là những người có thể yêu cầu ngừng thực hiện dự án. Việc này nhằm hạn chế thiệt hại và thu hút sự chú ý của mọi người. Bạn cần sự hợp tác toàn diện của mọi người. Nếu vẫn tiếp tục thực hiện Dự án song hành với việc tìm giải pháp khắc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU LIÊN QUAN