TAILIEUCHUNG - 10 yếu tố quản lý có thể thúc đẩy năng lực hoạt động của nhóm làm việc

Nếu các nhà quản lý, giám sát và trưởng nhóm nắm vững cách ứng xử và biết cách ghi nhận công sức của các thành viên trong nhóm làm việc, họ có thể dễ dàng thúc đẩy được năng lực làm việc theo nhóm để đạt được hiệu suất cao nhất trong công việc. Bạn có thể sử dụng khá nhiều phương pháp để xây dựng nên một nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả, đồng thời cũng để nâng cao được hiệu suất của từng cá nhân trong công việc. Dưới đây là 10 nhân tố cơ bản mà. | 10 yếu tố quản lý có thể thúc đẩy năng lực hoạt động của nhóm làm việc Nếu các nhà quản lý giám sát và trưởng nhóm nắm vững cách ứng xử và biết cách ghi nhận công sức của các thành viên trong nhóm làm việc họ có thể dễ dàng thúc đẩy được năng lực làm việc theo nhóm để đạt được hiệu suất cao nhất trong công việc. Bạn có thể sử dụng khá nhiều phương pháp để xây dựng nên một nhóm làm việc ăn ý và hiệu quả đồng thời cũng để nâng cao được hiệu suất của từng cá nhân trong công việc. Dưới đây là 10 nhân tố cơ bản mà các nhà quản lý hoặc các trưởng nhóm cần tham khảo để nâng cao được hiệu suất của nhóm làm việc mà không tốn quá nhiều chi phí và đòi hỏi sự quản lý quá cao. Việc triển khai các yếu tố này có thể được tiến hành bằng cách thay đổi trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm hoặc thay đổi phương pháp giao tiếp của cán bộ quản lý với các thành viên để thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân từ đó cũng thúc đẩy sự phát triển chung của cả nhóm. 1. Cần có suy nghĩ tích cực và là tấm gương tốt cho cả nhóm. 2. Chia sẻ thông tin về các dự án và công việc kinh doanh cho các thành viên trong nhóm một cách cởi mở. 3. Nếu có thể hãy để các thành viên trong nhóm tự giải quyết các bất đồng trong công việc tuy nhiên bạn vẫn phải chuẩn bị tư tưởng sẵn sàng tham gia vào việc giải quyết các bất đồng sâu sắc giữa các thành viên trước khi những bất đồng đó làm ảnh hưởng tới tinh thần làm việc chung của cả nhóm. 4. Đưa ra những lời động viên ngay khi có thể đối với những nỗ lực của các thành viên theo một phương pháp đầy tích cực và có ý nghĩa. 5. Sử dụng nhiều phương pháp khách nhau để đánh giá và khen thưởng đối với những thành công của các thành viên trong nhóm. 6. Yêu cầu sự giải thích rõ ràng về những yêu cầu và ý tưởng của các thành viên mà bạn chưa thực sự nắm bắt được 7. Biết cách lắng nghe những góp ý ý tưởng và những yêu cầu thay đổi để nâng cao năng suất làm việc của các thành viên trong nhóm. 8. Cho phép các thành viên trong nhóm đưa ra đánh giá riêng về cán bộ quản lý .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
37    9    0    15-08-2020
3    5    0    15-08-2020
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
68    3    0
TÀI LIỆU HOT
9    2    0
7    7    0
9    6    0
4    4    0
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
81    10    0